Беларуская мова. 3 клас. Урок: Назоўнікі, род якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Назоўнікі род

Тэма: Назоўнікі, род якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах. Кантрольная слоўнікавая дыктоўка

Мэты:

1. Праверыць ступень засваення слоўнікавых слоў;

2. Пазнаёміць са словамі, род якіх у рускай і беларускай мовах не супадае, вучыць вызначаць род назоўнікаў;

3. Удасканальваць веды пра адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі;

4. Практыкаваць у пастаноўцы пытанняў да назоўніка;

5. Развіваць фанематычны слых, вымаўленчыя навыкі, маўленне;

6. Выхоўваць любоў да жывёл, ашчадныя адносіны да іх дзіцянят.

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

ІІ. Кантрольная слоўнікавая дыктоўка

— Паўтарыце слоўнікавыя словы. Запішыце словы пад дыктоўку:

Чаромха, булён, заўжды, асцярожны, джаліць, пялёстак, чысціня, звінець, блішчаць, пошта.

Самаправерка.

ІІІ. Праверка дамашняга задання

— Якога роду бываюць назоўнікі?

— Як вызначыць род назоўніка?

— Якія словы-падказкі дапамагаюць вызначыць род?

— Прачытайце словы, падстаўляйце словы-падказкі, называйце род.

IV. Новы матэрыял

— Паслухайце загадкі. Растлумачце адгадкі.

Спяшаецца як на пажар,

Стараецца — нясе цяжар,

Не скардзіцца, што цяжка,

Маленькая… (мурашка).

В. Жуковіч.

— Як вы разумееце слова «цяжар»?

На танюткай ножцы гнуткай

на лужку, ля ручая

У каўнерыку бялюткім

Гэту кветку ўбачыў я. (Рамонак.)

Н. Пазнанская.

— Як вы разумееце слова «каўнерык»?

Белая, як снег,

Цэлы дзень у рэчцы купаецца,

А на бераг выйдзе —

Сухая. (Гусь.)

З народнага

З чалавекам ён сябруе,

Ноччу двор яго вартуе,

Служыць шчыра небарака

Хоць і кажуць: «Злы … (сабака)».

Н. Парукаў.

— Як вы разумееце словы «вартуе», «небарака»?

— Запішыце адгадкі ў слупок, побач запішыце словы-падказкі, вызначце род.

— Які род маюць гэтыя словы ў рускай мове? Параўнайце.

— Да слоў, якія абазначаюць прыметы прадметаў, падбярыце патрэбныя назоўнікі. Вызначце іх род.

Шэрая …, салодкі …, працавітая …, густы …, белы …, кудлаты ….

Словы для даведак: гусь, сабака, рамонак, мурашка, яблык, пыл.

V. Замацаванне

— Прачытайце словы. Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

З..мля, с..стра, ц..ц..рук, в..ц..рок, в..рабей, л..сок, б..роза, сон..йка, дзіця, с..бака, гусь, неба, яблык.

— Як вызначыць род назоўнікаў?

— Запішыце словы (гл. вышэй) у тры слупкі.

Мужчынскі род (ён, мой)  Жаночы род (яна, мая)  Ніякі род(яно, маё)

— Дапоўніце кожны слупок двума сваімі прыкладамі.

— Падкрэсліце назоўнікі, род якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах.

— Назавіце назоўнікі, якія адказваюць на пытанні што? хто?

— Прачытайце верш:

Кацяня — яшчэ не кошка,

Кацяня — яшчэ не кот.

Ну, а род?

Падумай трошкі.

Раз яно — … род!

А. Вольскі.

— Якога роду назоўнік «кацяня»? Параўнайце з рускай мовай.

* Утварыце назвы дзіцянят жывёл ад слоў:

Сабака, карова, конь, качка, свіння, курыца.

— Запішыце іх.

— Да якога роду адносяцца ўсе гэтыя словы?

VІ. Дамашняе заданне

— З падручніка «Літаратурнае чытанне» для 3 класа спішыце верш «Пралеска» А. Дзеружынскага (с. 82), вызначце род назоўнікаў.

VI. Вынік урока

— Назавіце словы, род якіх у беларускай і рускай мовах не супадае.

— Як вызначыць род назоўнікаў?

Распрацоўкі ўрокаў для пачатковай школы тут!

Наступныя ўрокі беларукай мовы:

Лік назоўнікаў

Назоўнікі, лік якіх не супадае ў рускай i беларускай мовах

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика