Беларуская мова. 3 клас. Урок: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

род і лік назоўнікаў

Тэма ўрока: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў

Мэты ўрока:

1. Працягваць фарміраваць паняцце «род і лік назоўніка», удасканальваць уменне вызначаць род і лік назоўнікаў;

2. Практыкаваць у пастаноўцы пытанняў да назоўніка;

3. Развіваць фанематычны слых, вымаўленчыя навыкі, маўленне; выхоўваць любоў да роднай прыроды.

Ход урока

І. Праверка дамашняга задання

— Прачытайце назоўнікі адзіночнага ліку, укажыце іх род.

— Колькі прадметаў абазначаюць назоўнікі адзіночнага ліку?

— Як вызначыць род назоўнікаў?

— Прачытайце назоўнікі множнага ліку.

— Колькі прадметаў абазначаюць назоўнікі множнага ліку?

— Ці можна вызначыць іх род?

ІІ. Замацаванне

— Прачытайце скорагаворку. Паназірайце, які гук паўтараецца.

— У чым асаблівасць вымаўлення гэтага гука?

— Паспрабуйце правільна вымавіць скорагаворку хутка, правільна вымаўляючы гук [ч]?

Чэрвень

Чэрвень.

Чарнеюць

Чарніцы,

I чырванеюць

Суніцы.

— Знайдзіце і выпішыце назоўнікі, лік якіх адрозніваецца ў рускай і беларускай мовах.

— Успомніце і запішыце самастойна яшчэ некалькі назоўнікаў, лік якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах.

— Паслухайце тэкст:

У лесе сыпануў дождж. Буйныя цёплыя кроплі гучна заляскалі па траве і лісцях дрэў. Жучкі і матылькі пазалазілі ў розныя шчылінкі. Мышка прытаілася пад грыбам. Сінічкі ў дупло пахаваліся. Хутка дождж скончыўся.

— Чаму ўсе пачалі хавацца?

— Куды пахаваліся жучкі і матылькі? Мышка? Сінічкі?

— Які загаловак можна прыдумаць да тэксту?

— Запішыце тэкст пад дыктоўку.

— Растлумачце арфаграмы.

— Знайдзіце і падкрэсліце адной рыскай назоўнікі адзіночнага ліку. Вызначце іх род.

— Знайдзіце і падкрэсліце дзвюма рыскамі назоўнікі множнага ліку. Паспрабуйце вызначыць іх род.

Запомніце! У множным ліку род назоўнікаў не вызначаецца!

— Прачытайце верш.

Ад ветру гнуцца вербалозы,

Бяжыць дарога напрасткі.

Мой край — бялюткія бярозы

Абапал сіняе ракі.

Мой край — лугі і пералескі,

Крыніцы звон і шум лясны.

Мой край — блакітныя пралескі

На сцежках ранняе вясны.

Вера Вярба.

— Якія пачуцці выказвае паэтка да роднага краю? З чым яго параўноўвае?

— Устанавіце значэнне слова «напрасткі» па тлумачальным слоўніку.

— Выпішыце ў слупок назоўнікі множнага ліку. Выдзеліце канчаткі.

— Пастаўце назоўнікі множнага ліку ў адзіночны і запішыце ў другі слупок. Выдзеліце канчаткі.

— * Адгадайце загадкі. Запішыце адгадкі, вызначце род, параўнайце з рускай мовай.

За сябе разоў у сем

Большы груз яна нясе.

Запытайцеся, ці цяжка?

Хай адкажа вам… (мурашка).

 Хоць яго паўсюль ад веку

Змалку садзяць на ланцуг,

Застаецца чалавеку

Ён найлепшы самы друг. (Сабака.)

Шыя доўгая ў яе,

Хоць сама, як шафа.

Недзе ў Афрыцы жыве,

А завуць… (жырафа).

У. Паўлаў

ІV. Дамашняе заданне

— З падручніка «Літаратурнае чытанне» для 3 класа спішыце першы слупок верша «Зіма» Я. Коласа (с. 65), вызначце лік назоўнікаў.

V. Вынік урока

— У якім ліку ўжываюцца назоўнікі?

— Колькі прадметаў абазначаюць назоўнікі ў адзіночным ліку? У множным ліку?

— Лік якіх назоўнікаў у рускай і беларускай мовах не супадае?

— Назавіце словы, род якіх у беларускай і рускай мовах не супадае.

— Як вызначыць род назоўнікаў?

План-канспекты ўрокаў для пачатковай школы!

Наступныя ўрокі беларускай  мовы:

Прыметнік (1)

Прыметнік (2)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика