Беларуская мова. 3 клас. Урок: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

род і лік назоўнікаў

Тэма ўрока: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў

Мэты ўрока:

1. Працягваць фарміраваць паняцце «род і лік назоўніка», удасканальваць уменне вызначаць род і лік назоўнікаў;

2. Практыкаваць у пастаноўцы пытанняў да назоўніка;

3. Развіваць фанематычны слых, вымаўленчыя навыкі, маўленне; выхоўваць любоў да роднай прыроды.

Ход урока

І. Праверка дамашняга задання

— Прачытайце назоўнікі адзіночнага ліку, укажыце іх род.

— Колькі прадметаў абазначаюць назоўнікі адзіночнага ліку?

— Як вызначыць род назоўнікаў?

— Прачытайце назоўнікі множнага ліку.

— Колькі прадметаў абазначаюць назоўнікі множнага ліку?

— Ці можна вызначыць іх род?

ІІ. Замацаванне

— Прачытайце скорагаворку. Паназірайце, які гук паўтараецца.

— У чым асаблівасць вымаўлення гэтага гука?

— Паспрабуйце правільна вымавіць скорагаворку хутка, правільна вымаўляючы гук [ч]?

Чэрвень

Чэрвень.

Чарнеюць

Чарніцы,

I чырванеюць

Суніцы.

— Знайдзіце і выпішыце назоўнікі, лік якіх адрозніваецца ў рускай і беларускай мовах.

— Успомніце і запішыце самастойна яшчэ некалькі назоўнікаў, лік якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах.

— Паслухайце тэкст:

У лесе сыпануў дождж. Буйныя цёплыя кроплі гучна заляскалі па траве і лісцях дрэў. Жучкі і матылькі пазалазілі ў розныя шчылінкі. Мышка прытаілася пад грыбам. Сінічкі ў дупло пахаваліся. Хутка дождж скончыўся.

— Чаму ўсе пачалі хавацца?

— Куды пахаваліся жучкі і матылькі? Мышка? Сінічкі?

— Які загаловак можна прыдумаць да тэксту?

— Запішыце тэкст пад дыктоўку.

— Растлумачце арфаграмы.

— Знайдзіце і падкрэсліце адной рыскай назоўнікі адзіночнага ліку. Вызначце іх род.

— Знайдзіце і падкрэсліце дзвюма рыскамі назоўнікі множнага ліку. Паспрабуйце вызначыць іх род.

Запомніце! У множным ліку род назоўнікаў не вызначаецца!

— Прачытайце верш.

Ад ветру гнуцца вербалозы,

Бяжыць дарога напрасткі.

Мой край — бялюткія бярозы

Абапал сіняе ракі.

Мой край — лугі і пералескі,

Крыніцы звон і шум лясны.

Мой край — блакітныя пралескі

На сцежках ранняе вясны.

Вера Вярба.

— Якія пачуцці выказвае паэтка да роднага краю? З чым яго параўноўвае?

— Устанавіце значэнне слова «напрасткі» па тлумачальным слоўніку.

— Выпішыце ў слупок назоўнікі множнага ліку. Выдзеліце канчаткі.

— Пастаўце назоўнікі множнага ліку ў адзіночны і запішыце ў другі слупок. Выдзеліце канчаткі.

— * Адгадайце загадкі. Запішыце адгадкі, вызначце род, параўнайце з рускай мовай.

За сябе разоў у сем

Большы груз яна нясе.

Запытайцеся, ці цяжка?

Хай адкажа вам… (мурашка).

 Хоць яго паўсюль ад веку

Змалку садзяць на ланцуг,

Застаецца чалавеку

Ён найлепшы самы друг. (Сабака.)

Шыя доўгая ў яе,

Хоць сама, як шафа.

Недзе ў Афрыцы жыве,

А завуць… (жырафа).

У. Паўлаў

ІV. Дамашняе заданне

— З падручніка «Літаратурнае чытанне» для 3 класа спішыце першы слупок верша «Зіма» Я. Коласа (с. 65), вызначце лік назоўнікаў.

V. Вынік урока

— У якім ліку ўжываюцца назоўнікі?

— Колькі прадметаў абазначаюць назоўнікі ў адзіночным ліку? У множным ліку?

— Лік якіх назоўнікаў у рускай і беларускай мовах не супадае?

— Назавіце словы, род якіх у беларускай і рускай мовах не супадае.

— Як вызначыць род назоўнікаў?

План-канспекты ўрокаў для пачатковай школы!

Наступныя ўрокі беларускай  мовы:

Прыметнік (1)

Прыметнік (2)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика