Канспект урока па беларускай мове. 3 клас. Тэма: Лік назоўнікаў

План-канспект урока па беларускай мове ў 3 класе.

беларуская мова 3 клас

Тэма:  Лік назоўнікаў.

Мэты:

— пазнаёміць вучняў з паняццем “лік назоўнікаў”, фарміраваць уменні адрозніваць назоўнікі ў форме адзіночнага і множнага ліку;

— развіваць навыкі правільнага напісання слоў;

— выхоўваць любоў і павагу да працы чалавека , да Радзімы.

Ход урока

1. Арганізацыйны момант.

2. Арфаграфічная размінка: паўтарэнне пройдзенага

Калектыўная работа — уставіць прапушчаныя арфаграмы, знайсці назоўнікі.

Любі..е  травы, дрэвы, рэкі,

Прастор палёў, блакі…  н…бёс,

Ц…ніце працу чалавека,-

І ў вас будзе добры лёс.

Хвілінка чыстапісання.

— Выпішыце словы, у якіх колькасць гукаў не супадае з колькасцю літар.

Сцюжа, шчаўе, паштальён, пасеяць, час

— запісаць словы ў два слупкі, у залежнасці, на якое пытанне яны адказваюць.

сцежка         дзядзька

ягадкі                   воўк

землі            мядзведзь

галлё                вожык

два вучні працуюць каля дошкі (астатнія самастойна). Вучні тлумачаць, дзеці слухаюць.

3. Праца па тэме урока

— Паглядзіце на малюнак. Што намалявана? (дом, дрэва), а тут? (дамы, дрэвы)

— Так, дзеці. Назоўнікі змяняюцца па ліках. Назоўнік, які абазначае адзін прадмет, мае адзіночны лік, а назоўнік, які абазначае некалькі прадметаў – множны лік.

Слоўнікавая работа.

Адгадаць загадкі і запісаць адгадкі ў адзіночным і множным ліках.

1) Румяны Піліп да палкі прыліп. (яблык-яблыкі)

2) Як ідзе і шастом не дастаць, а ўпадзе- з травы- муравы не падняць. (дождж-дажджы)

3) У адным доме- сотні жыхароў, а сям’я адна. (вулей-вуллі)

4) Бязвоблачнае, яснае, нібы дзіцячы смех,
то хмурае і шэрае, нібыта дзень памерк. (надвор’е)

— Звярніце ўвагу: слова “надвор”е” нельга паставіць ў множным ліку!

5) Нітак многа, а ў клубок ты іх не зматаеш.
Ну а хто іх пляце, ці знаеш?  (павук-павукі)

Работа  па варыянтах

— Падбярыце назоўнікі.

1 вучань- называе  назоўнікі  ў  адзіночным ліку,  а  2 вучань — у  множным ліку.

Гульня “Знайдзі чацвёрты лішні”

— Я чытаю словы, а вы ўважліва слухаеце і запісваеце толькі лішняе слова.

Дуб, жолуд, сцежка, лясы

Касьба, мёд,  пчолы, мядзведзь.

Гульня «Не памыліся»

— Я называю назоўнік, калі назоўнік адзіночнага ліку, мы маўчым, калі множнага ліку – хлопаем у далоні:

сасна, бяроза, віскі, заяц, птушкі, дзяўчынкі, хмара, сонейка, кніга.

4. Падвядзенне вынікаў

— Якія назоўнікі маюць адзіночны лік? множны лік? Прывядзіце прыклады.

Усе распрацоўкі ўрокаў для пачатковай школы! >>>>>

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Назоўнікі, лік якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах

Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика