Беларуская мова. 3 клас. План тэксту (замацаванне)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

план тэксту 3 клас

Тэма урока: План тэксту

Мэты урока:

1. Фарміраваць уменні дзяліць тэкст на сэнсавыя часткі, фармуляваць тэму сэнсавых частак, даваць кожнай частцы загаловак і складаць план тэксту;

2. Развіваць фанематычны слых, вымаўленчыя навыкі, вуснае маўленне, пазнавальную актыўнасць;

3. Выхоўваць працавітасць, гатоўнасць да ўзаемадапамогі.

Ход урока

I. Праверка дамашняга задання

— Трое вучняў на дошцы запісваюць свае пытанні да тэксту дамашняга практыкавання 26.

Пакуль вучні рыхтуюцца ля дошкі, настаўнік праводзіць вуснае франтальнае апытанне астатніх вучняў класа:

— Што такое тэкст?

— Што такое тэма тэксту?

— Што такое галоўная думка тэксту?

— Прачытайце тэкст дамашняга практыкавання. Як можна даказаць, што гэта тэкст?

— На якую ён тэму?

— Якая яго галоўная думка?

— Якія яшчэ загалоўкі можна прапанаваць да тэксту?

— Знайдзіце і прачытайце пачатак, асноўную частку, канцоўку тэксту.

Пасля франтальнага апытання вучні каля дошкі чытаюць свае пытанні, выклікаюць вучняў для адказу на іх. Настаўнік з вучнямі класа ацэньваюць дакладнасць і паслядоўнасць пытанняў. Вучні тлумачаць правапіс слоў пытанняў.

II.   Паўтарэнне і замацаванне

— Што перадае план тэксту?

— На якія часткі можна падзяляцца тэкст?

— На якія часткі трэба падзяліць тэкст, каб скласці план?

— Сёння на ўроку будзем вучыцца складаць план тэксту. Прачытайце інструкцыю, як трэба складаць план тэксту.

Каб скласці план, неабходна:

1) падзяліць тэкст на сэнсавыя часткі,

2)   вызначыць тэму і даць назву кожнай сэнсавай частцы,

3)  назвы сэнсавых частак запісаць y паслядоўнасці развіцця падзей тэксту.

Групавая работа. Клас дзеліцца на групы па 5 чалавек. Кожная група атрымлівае раздрукоўку пяці частак тэксту,

— Размяркуйце ў групах часткі казкі «Убор для сябра», якую напісала Аня Малышчыц з горада Глыбокае, і прачытайце іх самастойна.

A звяры ў гэты час рыхтаваліся сустракаць Новы год. Нават упрыгожылі ўсякімі ляснымі цацкамі елачку і яна стала прыгажуняй. Калі ўсё было падрыхтавана да свята, вавёрка Верачка ўспомніла пра Весялунчыка, з якім правяла ўлетку шмат вясёлых дзён. Яна хацела запрасіць Праменьчыка на свята, але ў яго не было цёплай вопраткі і ён замярзаў.

***

— Давайце падзелімся сваёй поўсцю і пашыем для нашага сябрука цёплае футра, — прапанаваў зайчык Цішка. Звяры пагадзіліся з ім і дружна ўзяліся за справу. Вавёрка Верачка дала рудзенькай поўсці, зайчык Цішка белай, a лісіца Лізавета рыжай… Неўзабаве цудоўнае футра атрымалася. Сабранай поўсці хапіла яшчэ і на рукавічкі.

***

Калі Праменьчык-Весялунчык убачыў сяброў з такімі цудоўнымі падарункамі, ён вельмі ўзрадаваўся. I потым спрытней за ўсіх скакаў вакол навагодняй ёлкі.

***

Але скончылася лета, задзьмулі халодныя вятры, пачаліся дажджы. Засумаваў Весялунчык. Цяпер ён звычайна сядзеў y дупле старой бярозы, хаваючыся ад холаду і макрэчы. I зусім дрэнна стала Весялунчыку, калі наступіла зіма.

***

У бярозавым гаі жыў-быў Праменьчык-Весялунчык. Нарадзіўся ён ранняй вясной, як толькі засвяціла лагоднае веснавое сонейка. Усю вясну і ўсё лета ён гарэзліва скакаў па лясных палянках, усміхаўся кветкам і ягадам, гуляў y хованкі з зайчыкам, a з вавёркай — y даганялкі. Усе лясныя жыхары любілі Весялунчыка.

— На якія часткі падзелены тэкст? Прачытайце пункт інструкцыі, які ўжо выкананы.

— У якой паслядоўнасці трэба размясціць часткі тэксту? На картках падпішыце ў рамачках нумар часткі. Прачытайце ў групах тэкст, які атрымаўся.

— Які незвычайны персанаж ёсць y казцы?

— Якім вы яго сабе ўяўляеце?

— Чаму Весялунчык не мог прыйсці на свята?

— Якое выйсце прыдумалі яго сябры?

— Прачытайце другі пункт інструкцыі. Да кожнай сэнсавай часткі падбярыце адпаведную назву. Запішыце ўверсе на свабодным радку.

— Прачытайце трэці пункт інструкцыі. Праверце паслядоўнасць пунктаў плана. Запішыце іх y сшытак.

(У залежнасці ад падрыхтаванасці вучняў класа настаўнік кіруе работай y групах і правярае яе вынік альбо пасля кожнага этапа, альбо ў канцы выканання задання, калі вучні кожнай групы чытаюць план, які ў іх атрымаўся, і абмяркоўваюць яго з класам).

— Прачытайце тэкст практыкавання 21 падручніка.

— Якая гэта частка: пачатак, асноўная частка ці канцоўка тэксту?

— Што вы з яе даведаліся?

— Якую назву можна даць гэтай частцы тэксту? Запішыце.

— Разгледзьце малюнкі практыкавання 22 падручніка. Якімі справамі займаліся тата з Андрэйкам?

— Колькі сэнсавых частак будзе ў асноўнай частцы тэксту?

— Прыдумайце назву частцы, y якой гаворыцца, як яны садзілі дрэва. Раскажыце па малюнках. Запішыце назву пункта плана.

— Прыдумайце назву частцы, y якой гаворыцца, як яны рабілі кармушку для птушак. Раскажыце па малюнках. Запішыце назву пункта плана.

— Прыдумайце канцоўку тэксту. Сфармулюйце і запішыце назву пункта плана.

— Раскажыце ўвесь тэкст па плане, які вы склалі.

— Запішыце словы пад дыктоўку. Растлумачце правапіс. Пастаўце націск.

Нядзеля, нарэшце, дачакаўся, карысць, здзівіўся, пойдзем.

— Прачытайце план.

1. Курачка Сакатушка знайшла пшанічны каласок.

2. Курачка даглядала…

3. Пра курачку і індыка з гусаком.

4. A хто яго змалоціць?

5. Ай, якая бялюткая мука!

6. Напякла курачка пірагоў.

7. A вы, гультаі, ідзіце прэч адгэтуль!

— Да якой казкі ён складзены?

— Колькі сэнсавых частак?

— Якія пункты плана вызначаны недакладна? Выпраўце іх. Запішыце свой варыянт.

— Праінсцэніруйце казку.

III.  Дамашняе заданне

Практ. 25 (вусна).

IV.  Вынік урока

— Раскажыце, як скласці план тэксту

Канспекты урокаў у пачатковай школе

Наступныя урокі беларускай мовы ў 3 класе:

Развіццё пісьмовага маўлення. Навучальны пераказ

Сказ. Агульнае паняцце пра сказ

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика