Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Паўтарэнне. Сказ

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Паўтарэнне Сказ 3 клас

Тэма ўрока: Паўтарэнне. Сказ

Мэты ўрока:

1. Паўтарыць характарыстыкі тэксту-апавядання і тэксту-апісання, практыкаваць у вызначэнні тыпу тэксту, удасканальваць правапісныя ўменні;

2. Узнавіць і сістэматызаваць веды і ўменні, атрыманыя вучнямі за год навучання беларускай мове;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Які сказ падкрэслілі?

III. Арфаграфічная размінка

Доугі день, тёплы день,

Адплывае за облокі.

Сіні тень, соны тень

Адпаузае ў кут долёкі.

Збеглі зайкі ўсе ў лесы,

Змоуклі птушак голосы.

I буслы ў гнездо сховалі

Свае доугія носы.

Г. Бураўкін

— Выпраўце памылкі.

— Вызначце ў сказах галоўныя члены.

— Назавіце назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, прыназоўнікі.

IV. Чыстапісанне

увосень          увышыню           увогуле

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Увосень (осенью) — у асенні час, восенню.

Увышыню (вверх) — уверх, угару.

Увогуле (в общем) — разглядаючы цалкам, не звяртаючы ўвагі на дробязі; заўсёды, зусім.

1. Мы, бульбы, с.бралі, увос.нь, морквы, б..гаты, ц..булі, ур..джай, і.

— Складзіце са слоў сказ.

— Устаўце прапушчаныя літары.

2. Дубок п..да..ся ..вышыню,

Стр..ней выгл..даюць с.сонкі,

I на р..бінцы ..першыню

П..чалі наліва..а гронкі.

В. Машэвушаў

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа. Над словамі напішыце часціны мовы.

— Разбярыце выдзеленыя словы па складзе.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Замацаванне

Практ. 194, с. 108

VIІ. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

Выйшлі з ранку працаваць

Трактарыст і камбаннёр,

Будаўнік, урач, шафёр.

Раз-два-тры —

Не лянуйся, а вучыся

I спаць раненька лажыся.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 195, с. 108 (вусна)

Практ. 197, с. 109

Практ. 198, с. 110 (вусна)

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся?

— Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

X. Дамашняе заданне

Практ. 199, с. 110

Глядзець усе распрацоўкі ўрокаў!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Паўтарэнне. Склад слова

Паўтарэнне. Часціны мовы

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика