Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Паўтарэнне. Сказ

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Паўтарэнне Сказ 3 клас

Тэма ўрока: Паўтарэнне. Сказ

Мэты ўрока:

1. Паўтарыць характарыстыкі тэксту-апавядання і тэксту-апісання, практыкаваць у вызначэнні тыпу тэксту, удасканальваць правапісныя ўменні;

2. Узнавіць і сістэматызаваць веды і ўменні, атрыманыя вучнямі за год навучання беларускай мове;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Які сказ падкрэслілі?

III. Арфаграфічная размінка

Доугі день, тёплы день,

Адплывае за облокі.

Сіні тень, соны тень

Адпаузае ў кут долёкі.

Збеглі зайкі ўсе ў лесы,

Змоуклі птушак голосы.

I буслы ў гнездо сховалі

Свае доугія носы.

Г. Бураўкін

— Выпраўце памылкі.

— Вызначце ў сказах галоўныя члены.

— Назавіце назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, прыназоўнікі.

IV. Чыстапісанне

увосень          увышыню           увогуле

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Увосень (осенью) — у асенні час, восенню.

Увышыню (вверх) — уверх, угару.

Увогуле (в общем) — разглядаючы цалкам, не звяртаючы ўвагі на дробязі; заўсёды, зусім.

1. Мы, бульбы, с.бралі, увос.нь, морквы, б..гаты, ц..булі, ур..джай, і.

— Складзіце са слоў сказ.

— Устаўце прапушчаныя літары.

2. Дубок п..да..ся ..вышыню,

Стр..ней выгл..даюць с.сонкі,

I на р..бінцы ..першыню

П..чалі наліва..а гронкі.

В. Машэвушаў

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа. Над словамі напішыце часціны мовы.

— Разбярыце выдзеленыя словы па складзе.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Замацаванне

Практ. 194, с. 108

VIІ. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

Выйшлі з ранку працаваць

Трактарыст і камбаннёр,

Будаўнік, урач, шафёр.

Раз-два-тры —

Не лянуйся, а вучыся

I спаць раненька лажыся.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 195, с. 108 (вусна)

Практ. 197, с. 109

Практ. 198, с. 110 (вусна)

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся?

— Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

X. Дамашняе заданне

Практ. 199, с. 110

Глядзець усе распрацоўкі ўрокаў!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Паўтарэнне. Склад слова

Паўтарэнне. Часціны мовы

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика