Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Паўтарэнне. Склад слова

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Паўтарэнне Склад слова 3 клас

Тэма ўрока: Паўтарэнне. Склад слова

Мэты ўрока:

1. Паўтарыць звесткі пра часціны мовы;

2. Практыкаваць у распазнаванні ў сказах назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, удасканальваць правапісныя ўменні;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

–– Якія літары ўставілі? Чаму?

III. Арфаграфічная размінка

Пад(?)ехаў да г.ры (т,Т)арас,

На горку ўз(?)ехаў.

3(?)ехаў раз.

I заяві..: «Круты пад(?)ём!

Пае..ем у аб(?)езд — кругом!»

Е. Базілінская

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце свой выбар.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць гукаў і літар.

— Падзяліце для пераносу словы, у якіх ёсць апостраф.

— Спішыце, над словамі ўкажыце часціны мовы.

IV. Чыстапісанне

пацеркі                паліто          Пятрусь

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Пацеркі (бусы) — круглыя або іншай формы невялічкія прадметы з бурштыну, шкла з дзірачкай пасярэдзіне для працягвання ніткі.

Паліто (пальто) — верхняя вопратка, звычайна ніжэй каленяў, якая апранаецца на сукенку, касцюм.

1. У, прыгожыя, Тані, вельмі, шкла, ёсць, з чырвонага, пацеркі.

2. Купіла, з, рыжым, матуля, зімовае, паліто, футрам.

— Складзіце са слоў сказы.

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць мяккія гукі (I варыянт), цвёрдыя гукі (II варыянт).

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Замацаванне

Практ. 203, с. 112

VIІ. Фізкультхвілінка

Пчолкі ў вулейках сядзяць

I на сонейка глядзяць.

Шаг на месцы — раз, два.

Пакружыцца захацелі,

Пакружыліся і селі.

Потым у вулей паляцелі.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 204, с. 113

Практ. 208, с. 115

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 202, с. 112

Тут ўсе урокі!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Паўтарэнне. Часціны мовы

Тэматычная работа па тэме ”Значэнне слова”

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика