Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Работа над памылкамі. Паўтарэнне. Тэкст

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Паўтарэнне Тэкст 3 клас

Тэма ўрока: Работа над памылкамі. Паўтарэнне. Тэкст

Мэты ўрока:

1. Паўтарыць, якія бываюць віды сказаў паводле мэты выказвання і па інтанацыі, правілы пастаноўкі знакаў прыпынку ў канцы такіх сказаў, удасканальваць правапісныя ўменні;

2. Узнавіць і сістэматызаваць веды і ўменні, атрыманыя вучнямі за год навучання беларускай мове;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Работа над памылкамі

III. Арфаграфічная размінка

(р, Р)аманка ранкам рана ўста..,

У рукі кош..к ён ..зяў.

Прыйшо.. у лес, што пах р.кой,

Грыбо.. — ну хоць к..сі к..сой.

Пабра.. р..длёўкі, м..сл..кі,

Пайшо.. шука..ь б..р..вікі.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі.

— Назавіце дзеясловы. На якія пытанні яны адказваюць?

— Вызначце склад выдзеленых слоў.

IV. Чыстапісанне

кармушка                каршун               карэнне

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Кармушка (кормушка) — прыстасаванне (у выглядзе карыта, скрынкі), у якое закладваецца корм для жывелы, птушак.

Каршун (коршун) — вялікая драпежная птушка з доўгімі крыламі і загнутай дзюбай.

Карэнне (корень) — падземная частка раслін.

Роднасныя словы:

Карэньчык, карэнішча.

Добры майстар Віця:

Сам зрабіў кармушкі,

Ранкам прылятаюць

Да кармушак птушкі.

П. Прануза

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Над словамі абазначце часціны мовы.

— Да выдзеленых слоў падбярыце антонімы.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Замацаванне

Практ. 187, с. 104

Практ. 188, с. 105

VIІ. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

Выйшлі з ранку працаваць

Трактарыст і камбаннёр,

Будаўнік, урач, шафёр.

Раз-два-тры —

Не лянуйся, а вучыся

I спаць раненька лажыся.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 189, с. 105 (вусна)

Практ. 190, с. 106

Практ. 191, с. 106

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 192,с.107. Слоўнікавае слова: увосень

Пач. школа. Распрацоўкі ўсіх урокаў

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Паўтарэнне. Сказ

Паўтарэнне. Склад слова

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика