Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Работа над памылкамі. Паўтарэнне. Тэкст

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Паўтарэнне Тэкст 3 клас

Тэма ўрока: Работа над памылкамі. Паўтарэнне. Тэкст

Мэты ўрока:

1. Паўтарыць, якія бываюць віды сказаў паводле мэты выказвання і па інтанацыі, правілы пастаноўкі знакаў прыпынку ў канцы такіх сказаў, удасканальваць правапісныя ўменні;

2. Узнавіць і сістэматызаваць веды і ўменні, атрыманыя вучнямі за год навучання беларускай мове;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Работа над памылкамі

III. Арфаграфічная размінка

(р, Р)аманка ранкам рана ўста..,

У рукі кош..к ён ..зяў.

Прыйшо.. у лес, што пах р.кой,

Грыбо.. — ну хоць к..сі к..сой.

Пабра.. р..длёўкі, м..сл..кі,

Пайшо.. шука..ь б..р..вікі.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі.

— Назавіце дзеясловы. На якія пытанні яны адказваюць?

— Вызначце склад выдзеленых слоў.

IV. Чыстапісанне

кармушка                каршун               карэнне

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Кармушка (кормушка) — прыстасаванне (у выглядзе карыта, скрынкі), у якое закладваецца корм для жывелы, птушак.

Каршун (коршун) — вялікая драпежная птушка з доўгімі крыламі і загнутай дзюбай.

Карэнне (корень) — падземная частка раслін.

Роднасныя словы:

Карэньчык, карэнішча.

Добры майстар Віця:

Сам зрабіў кармушкі,

Ранкам прылятаюць

Да кармушак птушкі.

П. Прануза

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Над словамі абазначце часціны мовы.

— Да выдзеленых слоў падбярыце антонімы.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Замацаванне

Практ. 187, с. 104

Практ. 188, с. 105

VIІ. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

Выйшлі з ранку працаваць

Трактарыст і камбаннёр,

Будаўнік, урач, шафёр.

Раз-два-тры —

Не лянуйся, а вучыся

I спаць раненька лажыся.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 189, с. 105 (вусна)

Практ. 190, с. 106

Практ. 191, с. 106

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 192,с.107. Слоўнікавае слова: увосень

Пач. школа. Распрацоўкі ўсіх урокаў

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Паўтарэнне. Сказ

Паўтарэнне. Склад слова

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика