Беларуская мова. 3 клас. Урок: Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: словы назвы страў

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

назвы страў

Тэма урока: Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: словы назвы страў

Мэты урока:

1. Паўтарыць асаблівасці вымаўлення,напісання і пераносу слоў з падоўжанымі зычнымі,

2. Замацаваць правапісныя ўменні,

3. Узбагацiць маўленне вучняў словамі, назвамі страў

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія літары вы ўставілі?

ІІІ. Арфаграфічная размінка

Яліна у(ў) свет

Гля..іць з п.горка.

А на суку с.дзіць в..вёрка.

Яна знайшла

У(ў) ств..ле дупло

I ..ладкавала тут

Ж.тло.

А. Вольскі

— Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце іх правапіс.

— Назавіце словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.

IV. Чыстапісанне

гадзіннік        галлё          паданне

— Што аб’ядноўвае словы?

— Якія гукі называюцца падоўжанымі?

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Гадзіннік (часы) — прылада, пры дапамозе якой вызначаецца час у межах сутак.

Галлё (веткн) — дробнае сучча, галіны.

Паданне (легенда) — вуснае апавяданне, якое жыве ў народзе і перадаецца з пакалення ў пакаленне.

Роднасныя словы:

Гадзіннічак, гадзіна, гадзіннікавы.

Гэй, гадзіннічак, хадзі!

Гэй, гадзіннічак, будзі!

Е.Лось

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць падоўжаныя гукі.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Замацаванне вывучанага

Практ. 52, с. 30 вусна

VІI. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

VIІI. Замацаванне

Работа ў групах

1 група: Практ. 53, с. 30

2 група: Практ. 55, с. 31

Праверыць работы груп.

Практ. 56, с. 31.

Практ. 57, с. 32.

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Я хачу ўбачыць ці пачуць ацэнку вашай працы на «дрэве». Прымацуйце на дрэва:

  • плод (урок прайшоў выдатна);
  • кветку (штосьці было не так);
  • лісток (урок прайшоў дарма).

Х. Дамашняе заданне

Практ. 58, с. 32.

Пачатковая школа, урокі

Глядзіце і наступныя урокі беларускай мовы:

Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі

Кантрольная работа па тэме Паўтарэнне: гукі і літары

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика