Беларуская мова. 3 клас. Урок: Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: словы назвы страў

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

назвы страў

Тэма урока: Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: словы назвы страў

Мэты урока:

1. Паўтарыць асаблівасці вымаўлення,напісання і пераносу слоў з падоўжанымі зычнымі,

2. Замацаваць правапісныя ўменні,

3. Узбагацiць маўленне вучняў словамі, назвамі страў

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія літары вы ўставілі?

ІІІ. Арфаграфічная размінка

Яліна у(ў) свет

Гля..іць з п.горка.

А на суку с.дзіць в..вёрка.

Яна знайшла

У(ў) ств..ле дупло

I ..ладкавала тут

Ж.тло.

А. Вольскі

— Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце іх правапіс.

— Назавіце словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.

IV. Чыстапісанне

гадзіннік        галлё          паданне

— Што аб’ядноўвае словы?

— Якія гукі называюцца падоўжанымі?

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Гадзіннік (часы) — прылада, пры дапамозе якой вызначаецца час у межах сутак.

Галлё (веткн) — дробнае сучча, галіны.

Паданне (легенда) — вуснае апавяданне, якое жыве ў народзе і перадаецца з пакалення ў пакаленне.

Роднасныя словы:

Гадзіннічак, гадзіна, гадзіннікавы.

Гэй, гадзіннічак, хадзі!

Гэй, гадзіннічак, будзі!

Е.Лось

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць падоўжаныя гукі.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Замацаванне вывучанага

Практ. 52, с. 30 вусна

VІI. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

VIІI. Замацаванне

Работа ў групах

1 група: Практ. 53, с. 30

2 група: Практ. 55, с. 31

Праверыць работы груп.

Практ. 56, с. 31.

Практ. 57, с. 32.

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Я хачу ўбачыць ці пачуць ацэнку вашай працы на «дрэве». Прымацуйце на дрэва:

  • плод (урок прайшоў выдатна);
  • кветку (штосьці было не так);
  • лісток (урок прайшоў дарма).

Х. Дамашняе заданне

Практ. 58, с. 32.

Пачатковая школа, урокі

Глядзіце і наступныя урокі беларускай мовы:

Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі

Кантрольная работа па тэме Паўтарэнне: гукі і літары

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика