Беларуская мова. 3 клас. Урок: Напісанне слоў з ў

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Урок: Напісанне слоў з ў

Тэма урока: Напісанне слоў з ў

Мэты урока:

1. Паўтарыць правіла ўжывання ў вусным і пісьмовым маўленні;

2. Практыкаваць у напісанні слоў з ў;

3. Выхоўваць уседлівасць, жаданне авалодаць мовай як сродкам зносін.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

II. Праверка дамашняга задання

– Якія літары ўставілі?

III. Арфаграфічная размінка

Р.су на травы ніжа

Пад вечар ціш..ня.

А сонца ніжай, ніжай,

I х..л..дней штодня.

Р.біна заір..ела —

Нібы ..гнём цві..е,

Ды лета адл..цела

У вырай на лісце.

П. Макаль

IV. Чыстапісанне

удоўж       узвышша       уранку      Уладзік

— Складзіце са словамі сказы (вусна).

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Удоўж (вдоль) — у даўжыню, па даўжыні.

Узвышша (возвышенность) — высокая мясцовасць, якая ўзвышаецца над наваколлем.

Калі мы так гаворым:

Удоўж і ўпоперак — ва ўсіх напрамках, усюды; вельмі добра, да дробязей.

Роднасныя словы:

Узвышанасць, узвышаны, узвышацца, узвышэнне.

Уранні

Сёння досвіткам Аўсей

Злавіў аўсянку ў аўсе.

Быў авёс пасеяны ўранку —

У расе ўся аўсянка.

К Камейша

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце літары у, ў.

— Назавіце словы, якія нельга падзяліць для пераносу.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Работа над новай тэмай

Практ. 46, с. 27 вусна

VІI. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

(Імітацыя рухаў.)

VIІI. Замацаванне

Практ. 47, с. 27

Практ. 48, с. 27

Практ. 49, с. 28 вусна

Практ. 50, с. 28

Практ. 51, с. 29

— Выберыце патрэбную літару і запішыце словы:

гало(ў, в)ка, то(ў, л)сты, сябро(ў, в)ка, жура(ў, в)лік, до(л, ў)га, прыста(ў, в)ка, по(ў, л)ны, гало(ў, в)ны.

Гульня ў перакладчыкаў

учитель — (настаўнік);

космонавт — (касманаўт);

крановщик — (кранаўшчык).

Гульня «Трэці лішні»

— Замест пропускаў устаўце у або ў і знайдзіце лішняе слова:

1) Во..к, ..смешка, ко..ш;

2) Уда.., а..тобус, ..льяна;

3) Дзя..чынка, ..рач, а..торак.

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Я хачу ўбачыць ці пачуць ацэнку вашай працы на «дрэве».

Дзеці прымацоўваюць на дрэва:

— плод (урок прайшоў выдатна);

— кветку (штосьці было не так);

— лісток (урок прайшоў дарма).

Х. Дамашняе заданне

Практ. 52, с. 29.

Пачатковая школа. Распрацоўкі урокаў

Глядзіце таксама наступныя урокі беларускай мовы:

Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: словы-назвы страў

Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика