Беларуская мова. 3 клас. Урок: Напісанне слоў з ў

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Урок: Напісанне слоў з ў

Тэма урока: Напісанне слоў з ў

Мэты урока:

1. Паўтарыць правіла ўжывання ў вусным і пісьмовым маўленні;

2. Практыкаваць у напісанні слоў з ў;

3. Выхоўваць уседлівасць, жаданне авалодаць мовай як сродкам зносін.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

II. Праверка дамашняга задання

– Якія літары ўставілі?

III. Арфаграфічная размінка

Р.су на травы ніжа

Пад вечар ціш..ня.

А сонца ніжай, ніжай,

I х..л..дней штодня.

Р.біна заір..ела —

Нібы ..гнём цві..е,

Ды лета адл..цела

У вырай на лісце.

П. Макаль

IV. Чыстапісанне

удоўж       узвышша       уранку      Уладзік

— Складзіце са словамі сказы (вусна).

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Удоўж (вдоль) — у даўжыню, па даўжыні.

Узвышша (возвышенность) — высокая мясцовасць, якая ўзвышаецца над наваколлем.

Калі мы так гаворым:

Удоўж і ўпоперак — ва ўсіх напрамках, усюды; вельмі добра, да дробязей.

Роднасныя словы:

Узвышанасць, узвышаны, узвышацца, узвышэнне.

Уранні

Сёння досвіткам Аўсей

Злавіў аўсянку ў аўсе.

Быў авёс пасеяны ўранку —

У расе ўся аўсянка.

К Камейша

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце літары у, ў.

— Назавіце словы, якія нельга падзяліць для пераносу.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Работа над новай тэмай

Практ. 46, с. 27 вусна

VІI. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

(Імітацыя рухаў.)

VIІI. Замацаванне

Практ. 47, с. 27

Практ. 48, с. 27

Практ. 49, с. 28 вусна

Практ. 50, с. 28

Практ. 51, с. 29

— Выберыце патрэбную літару і запішыце словы:

гало(ў, в)ка, то(ў, л)сты, сябро(ў, в)ка, жура(ў, в)лік, до(л, ў)га, прыста(ў, в)ка, по(ў, л)ны, гало(ў, в)ны.

Гульня ў перакладчыкаў

учитель — (настаўнік);

космонавт — (касманаўт);

крановщик — (кранаўшчык).

Гульня «Трэці лішні»

— Замест пропускаў устаўце у або ў і знайдзіце лішняе слова:

1) Во..к, ..смешка, ко..ш;

2) Уда.., а..тобус, ..льяна;

3) Дзя..чынка, ..рач, а..торак.

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Я хачу ўбачыць ці пачуць ацэнку вашай працы на «дрэве».

Дзеці прымацоўваюць на дрэва:

— плод (урок прайшоў выдатна);

— кветку (штосьці было не так);

— лісток (урок прайшоў дарма).

Х. Дамашняе заданне

Практ. 52, с. 29.

Пачатковая школа. Распрацоўкі урокаў

Глядзіце таксама наступныя урокі беларускай мовы:

Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: словы-назвы страў

Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика