Беларуская мова. 3 клас. Паўтарэнне. Урок: Гукі і літары. Алфавіт

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе. Урок 1: урок-паўтарэнне

3 клас Урок: Гукі і літары. Алфавіт

Тэма урока: Гукі і літары. Алфавіт

Мэты урока:

1. Паўтарыць характарыстыкі гукаў, практыкаваць у вызначэнні паслядоўнасці гукаў у слове, узнавіць алфавіт;

2. Удасканаліць навыкі вымаўлення гукаў і гукавога аналізу слоў;

3. Пашыраць слоўнікавы запас, развіваць памяць, увагу вучняў;

4. Выхоўваць устойлівы інтарэс да ўрокаў беларускай мовы.

Ход урока

I.  Арганізацыйны момант

Добры дзень, мой браце юны!

Я прынёс табе як дар

Ад Скарыны-«бацькі» кнігу —

Беларускі лемантар.

Гэта ключ ад скарбаў нашых,

Мовы матчынай, з якой

Ты не станешся самотны,

Безыменнай сіратой.

Максім Танк

Слоўнікавая работа: лемантар — буквар.

II. Арфаграфічная размінка

Восень з..л..тая, ты нам прын..сла

По.ны аг.роды ..сякага д..бра:

Морка.кi, ц..булі, бручкі, бурачко.,

Бульбы i к..пусты, рэ..ькі, г.рбузо…

Я. Журба

— Прачытайце верш.

— Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце ix правапіс.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар i гукаў. Чаму?

— Вызначце словы, у якіх чатыры склады. Як ix можна перанесці?

— Назавіце гародніну ў алфавітным парадку.

— Запішыце верш у сшытак.

III.  Чыстапісанне

алфавіт             азбука               буквар

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Азбука (азбука) — сукупнасць літар якой-небудзь пісьменнасці, размешчаныху пэўным парадку, i вучэбны дапаможнік для пачатковага навучання (Буквар).

Алфавіт (алфавит) — сукупнасць літар, якія размешчаны ў пэў­ным парадку (азбука).

Роднаснае слова: Алфавітны.

Ведай, да навук ахвочы:

Азбука — вучэння вочы.

Азбука ад «а» да «я» —

Спадарожніца твая.

Р. Барадулін

Растлумачце сэнс верша.

— Вызначце ў словах націскныя склады.

— Перапішыце верш і падкрэсліце слова, у якім больш гукаў, чым літар.

IV.  Паведамленне тэмы ўрока

— Пра што гаварыў Максім Танк у сваім вершы? (Пра родную мову.)

— А якая наша родная мова? (Беларуская.)

— Якую мову мы яшчэ вывучаем, на якой размаўляем? (На рускай.)

— Сёння мы ўспомнім алфавіт.

VВывучэнне новага матэрыялу

— Беларуская і руская мовы — родныя сёстры. Яны падобны адна на адну, але ёсць і адрозненне. Напрыклад, гук [і] у беларускай і рускай мовах абазначаецца рознымі літарамі.

— Якія адрозненні вы ведаеце?

VI. Работа з падручнікам

Знаёмства з будовай падручніка: персанажы, рубрыкі, умоўныя абазначэнні.

Практыкаванне 1, с. 3 (вусна).

VIІ.  Фізкультхвілінка

Раз-два-тры —

Мы найлепшыя сябры.

Тры-чатыры-пяць —

Будзем мову вывучаць.

Шэсць-сем-восем —

Вучыцца ўсіх просім,

Бо мову родную ў сэрцы носім.

(1—2 — дзеці трымаюць кулачкі на плячах, выпростваюць рукі, сагнутыя ў локцях, у бакі, пальцы выцягнутыя;

3—4 — зноў згінаюць рукі і пальцы да плвч. Правую руку ўгору, пальцы сашчыплвны ў кулачок, левая рука апушчана, пальцы ў кулачку. Затым мяняюцца рукі: правую — уніз, ле-вую — угору і г. д.;

5—6 — рукі выцягнуты ў бакі. Дзеці хістаюцца то ў правы, то ў левы бок, потым бег на месцы.)

VIIІ. Замацаванне

Работа па падручніку

Практ. 2, с. 4 (вусна).

Практ. 3, с. 4

Практ. 4, с. 4

Практ. 5, с. 5.

IХ.  Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся вы?

—  Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

X.  Дамашняе заданне       

Практыкаванне 6, с. 5.

Разработки уроков для начальной школы здесь!

Наступныя ўрокі па беларускай мове:

Галосныя гукі пасля цвёрдых зычных, іх абазначэнне на пісьме

Галосныя гукі пасля мяккіх зычных, іх абазначэнне на пісьме

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика