Беларуская мова. 3 клас. Паўтарэнне. Урок: Гукі і літары. Алфавіт

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе. Урок 1: урок-паўтарэнне

3 клас Урок: Гукі і літары. Алфавіт

Тэма урока: Гукі і літары. Алфавіт

Мэты урока:

1. Паўтарыць характарыстыкі гукаў, практыкаваць у вызначэнні паслядоўнасці гукаў у слове, узнавіць алфавіт;

2. Удасканаліць навыкі вымаўлення гукаў і гукавога аналізу слоў;

3. Пашыраць слоўнікавы запас, развіваць памяць, увагу вучняў;

4. Выхоўваць устойлівы інтарэс да ўрокаў беларускай мовы.

Ход урока

I.  Арганізацыйны момант

Добры дзень, мой браце юны!

Я прынёс табе як дар

Ад Скарыны-«бацькі» кнігу —

Беларускі лемантар.

Гэта ключ ад скарбаў нашых,

Мовы матчынай, з якой

Ты не станешся самотны,

Безыменнай сіратой.

Максім Танк

Слоўнікавая работа: лемантар — буквар.

II. Арфаграфічная размінка

Восень з..л..тая, ты нам прын..сла

По.ны аг.роды ..сякага д..бра:

Морка.кi, ц..булі, бручкі, бурачко.,

Бульбы i к..пусты, рэ..ькі, г.рбузо…

Я. Журба

— Прачытайце верш.

— Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце ix правапіс.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар i гукаў. Чаму?

— Вызначце словы, у якіх чатыры склады. Як ix можна перанесці?

— Назавіце гародніну ў алфавітным парадку.

— Запішыце верш у сшытак.

III.  Чыстапісанне

алфавіт             азбука               буквар

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Азбука (азбука) — сукупнасць літар якой-небудзь пісьменнасці, размешчаныху пэўным парадку, i вучэбны дапаможнік для пачатковага навучання (Буквар).

Алфавіт (алфавит) — сукупнасць літар, якія размешчаны ў пэў­ным парадку (азбука).

Роднаснае слова: Алфавітны.

Ведай, да навук ахвочы:

Азбука — вучэння вочы.

Азбука ад «а» да «я» —

Спадарожніца твая.

Р. Барадулін

Растлумачце сэнс верша.

— Вызначце ў словах націскныя склады.

— Перапішыце верш і падкрэсліце слова, у якім больш гукаў, чым літар.

IV.  Паведамленне тэмы ўрока

— Пра што гаварыў Максім Танк у сваім вершы? (Пра родную мову.)

— А якая наша родная мова? (Беларуская.)

— Якую мову мы яшчэ вывучаем, на якой размаўляем? (На рускай.)

— Сёння мы ўспомнім алфавіт.

VВывучэнне новага матэрыялу

— Беларуская і руская мовы — родныя сёстры. Яны падобны адна на адну, але ёсць і адрозненне. Напрыклад, гук [і] у беларускай і рускай мовах абазначаецца рознымі літарамі.

— Якія адрозненні вы ведаеце?

VI. Работа з падручнікам

Знаёмства з будовай падручніка: персанажы, рубрыкі, умоўныя абазначэнні.

Практыкаванне 1, с. 3 (вусна).

VIІ.  Фізкультхвілінка

Раз-два-тры —

Мы найлепшыя сябры.

Тры-чатыры-пяць —

Будзем мову вывучаць.

Шэсць-сем-восем —

Вучыцца ўсіх просім,

Бо мову родную ў сэрцы носім.

(1—2 — дзеці трымаюць кулачкі на плячах, выпростваюць рукі, сагнутыя ў локцях, у бакі, пальцы выцягнутыя;

3—4 — зноў згінаюць рукі і пальцы да плвч. Правую руку ўгору, пальцы сашчыплвны ў кулачок, левая рука апушчана, пальцы ў кулачку. Затым мяняюцца рукі: правую — уніз, ле-вую — угору і г. д.;

5—6 — рукі выцягнуты ў бакі. Дзеці хістаюцца то ў правы, то ў левы бок, потым бег на месцы.)

VIIІ. Замацаванне

Работа па падручніку

Практ. 2, с. 4 (вусна).

Практ. 3, с. 4

Практ. 4, с. 4

Практ. 5, с. 5.

IХ.  Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся вы?

—  Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

X.  Дамашняе заданне       

Практыкаванне 6, с. 5.

Разработки уроков для начальной школы здесь!

Наступныя ўрокі па беларускай мове:

Галосныя гукі пасля цвёрдых зычных, іх абазначэнне на пісьме

Галосныя гукі пасля мяккіх зычных, іх абазначэнне на пісьме

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика