Беларуская мова. 3 клас. Урок: Гукі [д], [т] — [дз’], [ц’]. Іх абазначэнне на пісьме

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

bel-mova

Тэма урока: Гукі [д], [т] — [дз’], [ц’]. Іх абазначэнне на пісьме

Мэты урока:

1. Паўтарыць асаблівасці вымаўлення і напісання слоў з парнымі [д], [т] – [дз’], [ц’]

2. Пашыраць слоўнікавы запас вучняў;

3. Садзейнічаць выхаванню адказнасці;

4. Выхоўваць патрэбу ў адкрыцці новага на кожным уроку.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

— Паглядзіце адзін на аднаго, скажыце ветлівыя словы.

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія літары ўставілі?

Работа ў парах. Узаемаправерка.

— Ці выканаў сусед заданне?

III. Арфаграфічная размінка

Дз..цел —

Лесу дабра..ей —

Кормі..ь д..р..гіх гас.ей:

Снегіро..,

Сінічак шустрых,

Ежа ім

Усім

Па густу.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце іх правапіс.

— Калі ў беларускай мове пішуцца літары дз, ц?

— Назавіце словы, якія нельга падзяліць для пераносу.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

IV. Чыстапісанне

папера             праўда             парадак

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Папера (бумага) — матэрыял для пісьма, друку, малявання, які вырабляецца ў асноўным з раслінных валокнаў, апрацаваных адпаведным спосабам.

Праўда (правда) — тое, што адпавядае рэчаіснасці, ісціна.

Парадак — правільная. наладжаная сістэма размяшчэння  чаго-небудзь; расклад, распарадак

Роднасныя словы:

Папяровы, паперка, паперня.

Праўдалюб, праўдалюбівы, праўдзівасць, праўдзівы.

Калі мы так гаворым:

Застацца на паперы — не выканаць абавязкі.

Праўда вочы коле — непрыемна слухаць пра свае непрыгожыя, непрыстойныя ўчынкі.

Праўда-матка — чыстая праўда.

Усімі праўдамі і няпраўдамі — усімі сродкамі.

Служыць верай і праўдай — служыць верна, добра.

Лёг сняжок пушысты,

Белы, як папера,

А на снезе птушкі

Ў каляровым пер’і.

А. Пысін

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліцуесловы, у якіх тры склады.

— Назавіце словы, якія нельга падзяліць для пераносу.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Работа па тэме ўрока

Практ. 34, с. 20 вусна

Практ. 35, с. 20 вусна

VII. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

(Дзеці крочаць на месцы.)

Коцік вушкі натапырыў.

(Крочаць, паказваюць вушкі коціка.)

Ідзе з лесу воўк, воўк,

I зубамі шчоўк, шчоўк.

(Ідуць паходкай воўка, раскрываюць рот на словы «шчоўк, шчоўк» — можна і вымаўляць гэтыя словы.)

Мы схаваліся ў кусты:

Коцік, я, і ты, і мы.

(Прысядаюць на кукішкі і лічаць, паказваючы на кожнага рукой.)

Ты ж, ваўчына, пачакай,

Як схаваемся — шукай.

(Паграджаюць пальчыкам, на слова «шукай» нахіляюць галаву на рукі.)

VIII. Замацаванне

Практ. 36, с. 21.

Практ. 37, с. 21 вусна.

Практ. 38, с. 22.

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Малайцы! Працавалі вы ўсе зладжана.

X. Дамашняе заданне

Практ. 39, с. 22

Усе урокі у пачатковай школе

Наступныя урокі беларускай мовы:

Зычныя гукі, няпарныя па цвёрдасці-мяккасці. Іх абазначэнне на пісьме

Напісанне слоў з ў

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика