Беларуская мова. 3 клас. Урок: Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: выразы, з якіх можна пачынаць размову

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме. Развіццё вуснага маўлення

Тэма урока: Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме. Развіццё вуснага маўлення: выразы, з якіх можна пачынаць размову

Мэты урока:

1. Паўтарыць спосабы абазначэння мяккасці зычных на пісьме;

2. Фарміраваць уменне абазначаць мяккасць зычных на пісьме;

3. Выхоўваць самастойнасць, утвараць умовы для раскрыцця творчага патэнцыялу вучняў.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

— Усміхнёмся адзін аднаму. Пажадаем плённай працы.

ІІ. Праверка дамашняга задання

III. Арфаграфічная размінка

Дож.. прарва..ся з ветрам

У сп.коту,

Па п.сках удары..

Буйным шротам…

За адно імгненне,

За хвіліну

Перамы.. лістоту на галінах,

Пачапі.. на кожнае іглінцы

Па адной засмучанай

Сл..зінцы.

П. Броўка

— Растлумачце напісанне слоў з прапушчанымі літарамі.

 — Назавіце словы, у якіх усе зычныя гукі глухія.

 — Падзяліце для пераносу выдзеленыя словы.

IV. Чыстапісанне

крыніца           крыж          Кастусь

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Крыніца (родник) — выхад падземных вод на паверхню зямлі; тое, што дае пачатак чаму-небудзь, служыць асновай для чаго-небудзь.

Крыж (крест) — сімвал культу хрысціянскай рэлігіі ў выглядзе металічнага стрыжня або драўлянага бруса з адной або дзвюма папярэчнымі перакладзінамі; знак узнагароды, ордэн у форме такога прадмета.

Роднасныя словы:

Крынічка, крынічышча, крынічны.

Крыжаваны, крыжавік, крыжык, крыжаносец.

Калі мы так гаворым:

Біць крыніцай — жыць актыўна, бурна.

Жывая крыніца — пра тое, што існуе.ў сваім першапачатковым, натуральным стане.

Крыж-накрыж — пакласці адну рэч цераз другую.

Несці крыж — цяжка жыць, пакутаваць.

Ставіць крыж — падагульніць, падвесці вынік.

Пры лесе, пад горкай

Бруіцца крыніца.

У светлай крыніцы

Вадзіца-жывіца.

П. Броўка

— Падзяліце для пераносу словы, якія складаюцца з трох складоў. Дайце характарыстыку гукаў у гэтых словах.

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць мяккія зычныя гукі (I варыянт); цвёрдыя зычныя гукі (II варыянт).

V. Паведамленне тэмы ўрока

— На ўроку мы будзем замацоўваць веды пра цвёрдыя і мяккія зычныя гукі.

VI. Вывучэнне новай тэмы

Практ. 28 ,с. 16

VІI. Фізкультхвілінка. Пальчыкавая гімнастыка

Ну-ка, братцы, за работу.

Пакажыце нам сваю ахвоту.

Большаму — дровы сячы,

Печы ўсе табе паліць,

А табе ваду насіць,

А табе абед варыць,

А табе посуд памыць.

А потым усім песні спяваць,

Песні спяваць ды скакаць,

Саміх сябе забаўляць.

(Па чарзе разгінаць пальцы, пачынаючы з вялікага, а на словы «спяваць ды скакаць» — энергічна шавяліць імі.)

VIІI. Замацаванне

Практ. 29, с. 17

Практ. 30, с. 17

Практ. 31, с. 18

Практ. 32, с. 18

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Як ацэніце сваю работу?

— Мне спадабалася ваша праца.

Х. Дамашняе заданне

Практ. 33, с. 19.

Пачатковая школа. Усе урокі

Глядзіце наступныя урокі беларускай мовы:

Гукі [д], [т] — [дз’], [ц’]. Іх абазначэнне на пісьме

Зычныя гукі, няпарныя па цвёрдасці-мяккасці. Іх абазначэнне на пісьме

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика