Беларуская мова. 3 клас. Урок: Часткі тэксту (пачатак, асноўная частка, канцоўка)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Часткі тэксту

Тэма урока: Часткі тэксту (пачатак, асноўная частка, канцоўка)

Мэты урока:

1. Фарміраваць прадстаўленне пра значэнне структурных частак тэксту і вучыць вызначаць іх;

2. Вучыць адрозніваць тэкст ад набору сказаў, вызначаць тэму і фармуляваць галоўную думку тэксту;

3. Выхоўваць цікавасць да беларускай мовы.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Які тэкст атрымаўся?

ІІІ. Арфаграфічная размінка

Кот на мышку пал..ваў,

Зранку мышку пільнава..

А м..лы шчанюк кудлаты

Пільнава.. к..та ля хаты.

А руды (б,Б)арбос ..ішком

Цікава.. за шчанюком.

За (б.Б)арбосам з-за п.горка

Назіра.. хл..пчук (я, Я)горка.

Г. Аўласенка

— Устаўце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі.

— У кожным сказе вызначце дзейнік і выказнік.

— Які загаловак можна даць гэтаму вершу?

IV. Чыстапісанне

вырай   вартаўнік   выраб

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Вырай (теплые края) — цёплы край, куды вылятаюць на зіму птушкі.

Вартаўнік (сторож, охранник) — чалавек, які ахоўвае што-небудзь.

Выраб (изделие)— вырабленыя рэчы, прадукт працы.

Роднасныя словы:

Варта, вартаванне, вартаваць, вартавы, вартоўня.

Вырабіць, выраблены, вырабляць.

Вер..бейка-вер..бей

Гр..е лапкі на трубе.

ён у вырай не л..цеў,

Тут заста..а зах..цеў.

С. Бестава

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Падкрэсліцеу сказах дзейнік і выказнік.

— Назавіце слова, у якім не супадае колькасць літар і гукаў.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Замацаванне

Практ. 10, с. 8.

Правіла на с. 8, 9.

VІI. Фізкультхвілінка

Толькі ў лес мы ўвайшлі —

З’явіліся камары.

Далей па лесе пойдзем

I птушак знойдзем.

I павесім ім дамы.

Потым па лесе ідзём

I сустрэнем вадаём.

Прыгаць мы ўжо ўмеем,

Прыгаць будзем мы смялей.

Дыхаем глыбока.

На цыпачках прабяжым.

Вельмі весела на волі,

Але скончылась гульня

I вучыцца нам пара!

VIII. Замацаванне

Практ. 11, с. 9 (вусна).

Практ. 12, с. 9 (вусна).

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся?

— Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

X. Дамашняе заданне

Практ. 13, с. 10.

Урокі ў пачатковай школе тут>>>

Наступныя урокі беларускай мовы:

План тэксту (1)

План тэксту (2)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика