Беларукая мова. 3 клас. Тэма: Тэкст. Тэкст як выказванне на пэўную тэму. Тэма і асноўная думка тэксту. Загаловак

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

3 клас. Тэкст. Тэкст як выказванне на пэўную тэму. Тэма і асноўная думка тэксту. Загаловак

Тэма урока: Тэкст. Тэкст як выказванне на пэўную тэму. Тэма і асноўная думка тэксту. Загаловак

Мэты урока:

1. Даць паняцці тэкст, тэма, асноўная думка тэксту, загаловак;

2. Вучыць адрозніваць тэкст ад набору сказаў, вызначаць тэму і фармуляваць галоўную думку тэксту;

3. Выхоўваць цікавасць да беларускай мовы.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

— Вы вельмі разумныя і кемлівыя. Будзеце добра працаваць на ўроку, добразычліва адносіцца адзін да аднаго.

IІ. Арфаграфічная размінка

Хола.. цісне ..сё мацней,

Стыну.ь дрэвы ў ш..рані.

Прабірае да кас.ей

Вер..бейку ш..рага.

Скача, скача па дв..ры,

Пырхае, чырыкае.

Гора, што ні гавары,

Гора, дый в..лікае.

Абл..цеў ..сё с.ло,

Гумны ..се і сметнікі —

Ні крупінкай, як назло,

Не разжы..ся, бедненькі!

Н. Гілевіч

— Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце свой выбар.

— У першым і другім сказах назавіце галоўныя члены сказа, назавіце словазлучэнні.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

— Дакажыце, што гэты верш — тэкст. Якую назву яму можна даць?

III. Чыстапісанне

студня     студыя           страха

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Студня (колодец) — калодзеж.

Студыя (студия) — майстэрня мастака або скульптара.

Страха (крыша) — верхняя частка будынка, якая пакрывае яго і засцерагае ад атмасферных з’яў.

Прахапіўся верабей,

Зірк: ажно за студняю

У кармушцы на вярбе

Снегіры палуднуюць!

Н. Гілевіч

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце у сказах дзейнік і выказнік.

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць два гукі. Растлумачце, чаму так адбываецца.

  1. Паведамленне тэмы ўрока

— Сёння мы з вамі ўзгадаем, што такое тэкст, тэма, асноўная думка тэксту.

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 63 на с. 34 вусна.

Практ. 64.

  • Прачытайце. Ці тэкст гэта? Чаму?

Раставіць сказы ў такім парадку, каб атрымаўся тэкст. Запісаць яго.

Практ. 65.

Складзіце са слоў сказы і запішыце.

Скажыце, ці атрымаецца з гэтых сказаў тэкст? Чаму?

Правіла на с. 35.

VІІ. Фізкультхвілінка

Толькі ў лес мы ўвайшлі —

З’явіліся камары.

Далей па лесе пойдзем

I птушак знойдзем.

I павесім ім дамы.

Потым па лесе ідзём

I сустрэнем вадаём.

Прыгаць мы ўжо ўмеем,

Прыгаць будзем мы смялей.

Дыхаем глыбока.

На цыпачках прабяжым.

Вельмі весела на волі,

Але скончылась гульня

I вучыцца нам пара!

(Імітацыя рухаў.)

VIІІ. Замацаванне

Практ. 66. Адкажыце на пытанні, адказы запішыце. Ці атрымаўся тэкст?

Якая ў яго тэма?

Практ. 67 вусна

Практ. 68 пісьмова

ІХ. Вынік урока. Рэфлексія

— Якімі новымі думкамі і ведамі вы ўзбагаціліся?

— Якія цяжкасці вы сустрэлі на ўроку?

— 3 якім настроем вы заканчваеце ўрок?

— Дайце ацэнку сваёй працы.

  1. Дамашняе заданне

Практ. 69, вывучыць правіла на с. 35.

Усе урокі ў пачатковай школе

Глядзіце наступныя урокі беларускай мовы:

Часткі тэксту (пачатак, асноўная частка, канцоўка)

План тэксту

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика