Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова (1-я гадзіна)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

час дзеяслова 3 клас

Тэма ўрока: Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова (1-я гадзіна)

Мэты ўрока:

1. Фарміраваць прадстаўленне пра часы дзеяслова, вучыць вызначаць час дзеяслова;

2. Замацаваць правапісныя ўменні;

3. Узбагацiць маўленне вучняў новымі словамі.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія словы падкрэслілі?

III. Арфаграфічная размінка

Пе…нік-спе..нік

Гучна крэкну..,

Выгну.. ш..ю,

Кукарэкну..

Грукну..

..юбай у аконца,

Пабу..іў мяне

Да сонца.

Л. Пранчак

— Устаўце прапушчаныя літары.

— Вызначце дзеясловы. На якія пытанні яны адказваюць?

— Разбярыце дзеясловы па складзе слова.

— Да выдзеленых слоў падбярыце прыметнікі.

IV. Чыстапісанне

нячутны            нячулы               нязменны

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Нячутны (неслышный) — такі, што не робіць шуму, якога зусім не чуваць, вельмі ціхі.

Нячулы (равнодушный, черствый) — пазбаўлены чуласці, спагадлівасці. раўнадушны.

Нязменны (неизменный) — такі, які не змяняецца, не можа быць зменены, пастаянны.

1) Крочыць, прыгажуня-вясна, па, нячутна, зямлі.

2) Туман, нягучна, густы, наваколле, ахутаў, коўдрай, белай, усё.

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Да выдзеленых слоў падбярыце сінонімы, антонімы.

V. Паведамленне тэмы ўрока

— На ўроку мы будзем вывучаць часы дзеяслова: прошлы, цяперашні, будучы – і вучыцца іх вызначаць.

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 166, с. 91

Засваенне ведаў на аснове табліцы і малюнкаў на с. 92.

VIІ. Фізкультхвілінка

(Імітацыя рухаў.)

Косяць сена.

Грабуць пальцамі абедзьвух рук да сябе пракосы.

Ірвуць ягады.

Збіраюць грыбы.

Колюць дровы.

Выцягваюць ваду з калодзежа.

Падмятаюць падлогу.

VIIІ. Замацаванне

Практ. 167, с. 92

Практ. 168, с. 93

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Што б вы хацелі зрабіць на наступным уроку?

— Як ацэніце сваю работу?

— Мне спадабалася ваша праца.

— Якія часы дзеяслова вы навучыліся сення вызначаць?

X. Дамашняе заданне

Практ. 169, с. 93

Распрацоўкі ўрокаў чакаюць вас на гэтай старонцы!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова (2-я гадзіна)

Дзеясловы прошлага часу.  Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах і ліках

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика