Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Дзеяслоў (Дзеяслоў як часціна мовы)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Дзеяслоў (Дзеяслоў як часціна мовы) 3 клас

Тэма ўрока: Дзеяслоў (Дзеяслоў як часціна мовы)

Мэты ўрока:

1. Паказаць ролю і значэнне дзеяслова як часціны мовы;

2. Вучыць вылучаць дзеясловы і ставіць да іх пытанні;

3. Развіваць творчыя здольнасці вучняў, іх мову, вучыць параўноўваць, рабіць вынікі.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

III. Арфаграфічная размінка

З..л..цісты ліпень —

Верш..ліна лета.

 Родная ст.ронка

 Сонейкам с.грэта.

Зацвітаю..ь ліпы.

I квітнею..ь руж..,

Пч..лы к..р..годам

Па-над імі кружаць.

Л. Пранчак

— Устаўце прапушчаныя літары.

— Назавіце прыметнікі.

— У апошнім сказе вызначце галоўныя члены сказа. Якімі часцінамі мовы яны выражаны?

— Да выдзеленых слоў падбярыце прыметнікі.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

IV. Чыстапісанне

ветлівасць               вулей                волат

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Ветлівасць (вежливость) — прыветлівасць, уласцівасць чалавека.

Волат (богатырь) — казачны герой незвычайнай сілы, удаласці і мужнасці, асілак, чалавек выдатных здольнасцей.

Роднасныя словы:

Ветлівы, ветлы.

Волатаўскі.

Калі ласка, ..якуй,

Добры ..ень —

Ветлівыя словы

Чую ад лю..ей.

Т. Кляшторная

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Падкрэсліце прыметнікі.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 156, с. 85 (вусна)

Практ. 157, с. 85

Чытанне вучэбна — навуковага тэксту на с. 86.

VІI. Фізкультхвілінка

Гульня «Мірная праца людзей — хто як працуе»

Каваль (кулачком адной рукі стукаюць па далоні другой);

цырульнік (уяўнымі нажніцамі стрыгуць);

піяністка (іграюць на піяніна);

скрыпач (іграюць на скрыпцы);

маляр (фарбуюць пэндзлем);

пекар (месяць цеста);

даярка (дояць карову).

VIІI. Замацаванне

Практ. 158, с. 86

Тэкст — апавяданне можа атрымацца такім:

Голуб прыляцеў на двор, каб адпачыць і пакляваць зярнятак. Кот Цімох заўважыў голуба і прытаіўся за кустом. Голуб пачаўкляваць зерне. Раптам Цімох выскачыў з-за куста і схапіў птушку за хвост. Аднак кату не пашанцавала злавіць галуба. У лапах заста-лося толькі адно пяро, Вось такое няўдалае паляванне атрымалася ў Цімоха!

Практ. 159, с. 87. Слоўнікавае слова: вулей

Чытанне вучэбна — навуковага тэксту на с. 87.

Практ. 160, с. 87

Практ. 161, с. 88

Практ. 163, с. 89

Практ. 164, с. 90

Практ. 165, с. 90

ІХ. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Якую ацэнку дасце сваёй працы?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 162, с. 88.

Распрацоўкі ўрокаў для пачатковай школы тут.

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова (1-я гадзіна)

Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова (2-я гадзіна)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика