Беларуская мова. 3 клас. Тэма урока: Род назоўнікаў

План канспект урока “Род назоўнікаў”. Беларуская мова ў 3 класе.

канспект урока род назоўнікаў

Тэма урока: Род назоўнікаў

■ (Увага! Тэма «Змяненне назоўнікаў па пытаннях» не вывучаецца ў 3 класе. Практыкаванні: 130-138 не выконваюцца.)

Мэты урока:

1. Фарміраваць паняцце «род назоўнікаў», вучыць вызначаць род назоўнікаў у беларускай мове;

2. Удасканальваць веды пра адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі, практыкаваць у пастаноўцы пытанняў да назоўніка;

3. Развіваць фанематычны слых, вымаўленчыя навыкі, маўленне, пазнавальную актыўнасць;

4. Выхоўваць цікавасць да навакольнага асяроддзя.

Ход урока

I. Праверка дамашняга задання

— Прачытайце верш. Назавіце назоўнікі, да якіх ставіцца пытанне што?

— Чаму слова «цыбуля» адказвае на пытанне што?

— З кім параўноўваецца цыбуля? На якое пытанне адказвае гэта слова? Чаму?

— З дапамогай якіх слоў цыбуля паказана як жывая істота? Што яны абазначаюць?

II.     Слоўнікавая работа

— Запішыце слоўнікавыя словы пад дыктоўку. (Два вучні выконваюць заданне на дошцы.)

Чаромха, булён, заўжды, асцярожны, джаліць, пялёстак, чысціня, звінець, блішчаць, пошта.

— Зрабіце ўзаемаправерку.

— Падкрэсліце назоўнікі. На якія пытанні яны адказваюць?

— Складзіце сказы са словамі:

1-шы рад: чаромха, пялёстак;

2-гі рад: чысціня, блішчаць;

3-ці рад: джаліць, звінець.

III.    Новы матэрыял

— Паслухайце верш і скажыце, пра што будзем гаварыць на ўроку:

Той,

Хто быць пісьменным хоча,

Знаць павінен з першых год

Род мужчынскі,

Род жаночы

І яшчэ — ніякі род.

А. Вольскі.

— Якія роды маюць назоўнікі беларускай мовы?

— Прачытайце правіла на дошцы:

Да назоўнікаў мужчынскага роду можна падставіць словы ён, мой:

Да назоўнікаў жаночага роду можна падставіць словы яна, мая:

Да назоўнікаў ніякага роду можна падставіць словы яно, маё:

Настаўнік называе словы, вучні падстаўляюць да іх слова-падказкі і запісваюць у патрэбны радок правіла на дошцы:

Чаромха, булён, возера, пялёстак, чысціня, пошта, воблака.

— Прачытайце словы. Па тлумачальным слоўніку знайдзіце значэнне слоў «гумно», «зелле». Падстаўце да кожнага слова слова-падказку і злучыце стрэлкамі з назвай роду, да якога адносіцца гэта слова:

шпак

авечка

жаваранак,        Жаночы род (яна, мая)

карова

гумно                   Мужчынскі род (ён, мой)

зярно

зелле                    Ніякі род (яно, маё)

трава

IV. Замацаванне

— Прачытайце назоўнікі. Назавіце назоўнікі, якія адказваюць на пытанне што?, на пытанне хто?

— Каб вызначыць род назоўнікаў, да кожнага слова падстаўце слова-падказку. Назавіце іх род.

Ракета, касманаўт, космас, цяпло, неба, станцыя, карабель, планета, Зямля.

— З дапамогай слоў адкажыце на пытанні:

— Назавіце касманаўтаў-беларусаў.

— Як называецца наша планета?

— Як называецца спадарожнік нашай планеты?

— Што дае цяпло і свет дпя Зямлі?

— Чаму слова «Зямля» напісана з вялікай літары?

— Як называецца міжнародная касмічная станцыя, якая зараз на арбіце?

— Якія сузор’і вы ведаеце?

— Што сабой уяўляе сузор’е Вялікай Мядзведзіцы?

— Якое значэнне мае слова «месяц» у рускай мове? У беларускай мове? Па-беларуску, месяц у выглядзе круга называецца «поўня».

—    Паслухайце верш.

Да акна прыпаўшы,

Вова Шыбу выціснуць гатовы:

Там, у небе, свеціцца Зорная Мядзведзіца.

—    Паглядзі хутчэй, дзядуля,

Гэтая драпежніца

Адкусіла, праглынула

Палавінку месяца!

—    Не бядуй, унучак:

Палавінка тая

Кожны месяц

Падрастае.

Хутка будзе ўсё як трэба —

Поўня зноў асвеціць неба.

П. Прануза

— Якія словы вы не зразумелі? Што ўбачыў Вова ў небе? Што падалося хлопчыку? Як яго суцешыў дзядуля?

— Вызначце на слых назоўнікі з першых чатырох радкоў верша і запішыце іх. Вызначце род.

— Прачытайце тэкст. Па тлумачальным слоўніку даведайцеся пра значэнне слова «ростань».

На зорных ростанях

Восеньскім вечарам у лабірынце сузор’яў можна назіраць яркую кропку. Яна імкліва рухаецца па небе. Гэта спадарожнік. 3 яго дапамогай забяспечваецца сувязь на Зямлі. Касмічны спадарожнік перадае лічбавы сігнал. Гэта дазваляе нам глядзець тэлевізар і размаўляць па тэлефоне.

— З дапамогай перакладнога слоўніка ўстанавіце значэнне незразумелых слоў.

— Адкажыце на пытанні словамі тэксту:

— Дзе восеньскім вечарам можна назіраць яркую кропку?

— Як яна рухаецца па небе?

— Што гэта?

— Што забяспечваецца з яго дапамогай?

— Што перадае касмічны спадарожнік?

— Што мы робім, дзякуючы яму?

—    Спішыце тэкст. Падрэсліце арфаграмы і растлумачце іх. Вызначце род выдзеленых слоў.

* Разгадайце рэбус і скажыце, дзе начуе Вялікая Мядзведзіца? (Дадатковае заданне выконваецца пры наяўнасці часу.)

род назоўнікаў у беларускай мове

V. Дамашняе заданне.

Паўтарыць слоўнікавыя словы. Падабраць і запісаць па два словы мужчынскага, жаночага і ніякага роду.

VI. Вынік урока

— Якога роду бываюць назоўнікі? Якія словы- падказкі дапамагаюць вызначыць род?

Усе распрацоўкі ўрокаў для пачатковай школы>>>>>

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Назоўнікі, род якіх не супадае ў рускай i бе­ларускай мовах

Лік назоўнікаў

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика