Урок чытання па тэме: Як робіш справу, такую і набудзеш славу

Канспект урока літаратурнага чытання па байцы Міхася Скрыпкі «Дзве пілы»

Тэма ўрока: Як робіш справу, такую набудзеш і славу

Мэты урока:

— пазнаёміць з байкай Міхася Скрыпкі «Дзве пілы»;

— узбагачаць слоўнікавы запас вучняў;

— развіваць памяць, мысленне;

— выхоўваць павагу да працы.

Нагляднасць: малюнкі старой і новай пілы, карткі з незразумелымі словамі.

Ход урока:

1. Арганізацыйны момант

2. Праверка дамашняга задання

3. Вывучэнне новага матэрыялу

— Успомніце, якія байкі вы ужо чыталі.

— Сёння мы з вамі пазнаёмімся з байкай Міхася Скрыпкі «Дзве пілы».

— Міхась Скрыпка — беларускі літаратурны дзеяч. У яго асобе спалучаюцца і пісьменнік, і паэт, і драматург, і перакладчык. Нарадзіўся ён у звычайнай сялянскай сям’і, вывучыўся на настаўніка. Напэўна, ён чытаў сваім вучням свае творы. Прачытаем і мы яго твор.

— Перад тым, як пачаць чытаць байку, трэбы растлумачыць словы, якія могуць быць вам незразумелымі. (Змярканне, рыштаванне, іржа, адшліфавалася)

Паказ слова і пытанне:

— Як вы разумееце гэта слова?

Выслухоўваюцца меркаванні вучняў і тлумачыцца слова.

ЗМЯРКАННЕ — да вечара; час, калі пачынае цямнець

РЫШТАВАННЕ — збудаванне з дошак для правядзення будаўнічых работ

ІРЖА — ржавчина

АДШЛІФАВАЛАСЯ — зрабілася гладкай

Чытанне байкі «Дзве пілы» настаўнікам.

— Ці спадабалася вам байка?

— Паглядзіце на малюнак. Якая піла вам больш падабаецца? Чаму?

урок дзве пілы

Чытанне байкі вучнямі.

— Хто сустрэўся ля сяла?

— Адкажыце, як выглядае першая піла?

— Як выглядае другая піла? Знайдзіце адказ у тэксце і зачытайце.

— Размова, што адбылася між піламі, між кім яна яшчэ магла адбыцца? (між людьмі)

— Каго нагадвае вам бліскучая піла? (працавітага чалавека)

— А каго нагадвае піла іржавая? (чалавека лянівага)

— Якія людзі высмейваюцца? (тыя, што не працуюць)

— Да якіх людзей аўтар ставіцца з павагай? (да працавітых)

— Знайдзіце і прачытайце, у якіх строках заключаецца галоўная думка байкі.

— Чаму вучыць нас аўтар?

Складанне плана байкі «Дзве пілы»

— Прачытайце байку самастойна і скажыце, на колькі частак яе можна падзяліць? (на 3 часткі)

Прачытаем першую частку. Як мы яе назавем?

— Прачытаем другую частку. Будзем чытаць па ролях. Словы першай пілы чытае … . Словы другой пілы чытае … .

— Як можна назваць другую частку?

— Прачытаем трэцюю частку. Дайце ёй назву.

Настаўнік запісвае план на дошцы.

Прыкладны план:

1) Сустрэча ля сяла

2) Размова дзвюх піл

3) Нават сталь без працы іржавее

Выразнае чытанне байкі вучнямі.

4. Замацаванне

— З якой байкай мы сёння пазнаёміліся?

— Якая ў ёй мараль? Чаму мы навучыліся?

— Як вы разумееце сэнс прысказкі «Як робіш справу, такую набудзеш і славу»?

5. Дамашняе заданне

Пераказаць байку «Дзве пілы» па плане. Падабраць 3-5 прыказак на тэму працы.

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика