Беларуская мова. 4 клас. Тэма ўрока: Сказы з аднароднымі членамі (2-я гадзіна)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 4 класе.

4 клас. Сказы з аднароднымі членамі

Тэма ўрока: Сказы з аднароднымі членамі (2-я гадзіна)

Мэты:

1. Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднародных членаў сказа на пісьме.

2. Удасканальваць уменні вучняў інтанаваць сказы з аднароднымі членамі сказа.

3. Фарміраваць навык правільна будаваць і ўжываць сказы такога тыпу пры складанні тэксту.

4. Развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць

План урока

  1. Арганізацыйны момант
  2. Праверка дамашняга задання
  3. Хвілінка чыстапісання. Арфаграфічная размінка
  4. Паведамленне тэмы ўрока
  5. Работа з падручнікам
  6. Работа ў сшытку на друкаванай аснове
  7. Вынік урока
  8. Дамашняе заданне

Ход урока

1. Арганізацыйны момант

— Добры дзень. Усе падрыхтаваліся да ўрока? Сядайце.

2. Праверка дамашняга задання

Вучні чытаюць сказы з аднароднымі членамі, вызначаюць іх: на якое пытанне адказваюць, да якога слова адносяцца, якімі членамі сказа – галоўнымі або даданымі – з’яўляюцца.

3. Хвілінка чыстапісання. Арфаграфічная размінка

— Зараз запішам: дата, класная работа.

На дошцы напісана:

ць ці ця цю це цё

Вучні запісваюць у сшыткі.

— Прачытайце словы, якія запісаны на дошцы.

_ягнік, _ішыня, па_еркі, іс_і, глядзе_ь.

— Спішыце, устаўце прапушчаныя літары.

Адзін вучань ля дошкі, растлумачвае ўстаўленыя літары.

— Запішыце ў сшыткі два прыклады на гэта правіла.

Дзеці запісваюць, потым некалькі прыкладаў зачытваюць.

4. Паведамленне тэмы ўрока

— Запішыце сказ пад дыктоўку:

Дзяўчынка дастала з ранца і паклала на парту сшытак, падручнік, пенал.

Дзеці запісваюць сказ у сшыткі, адзін вучань ля дошкі.

— Знайдзіце і падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Дзяўчынка – дзйнік, дастала і паклала – выказнік.

— Знайдзіце словы ў сказе, якія адказваюць на адно і тое ж пытанне, слова да якога яны адносяцца. Што гэта за словы?

— Дзяўчынка (Што зрабіла?) дастала і паклала (Што?) сшытак, падручнік, пенал. Гэта аднародныя члены сказа.

— Над якой тэмай сення будзем працягваць працаваць?

— Аднародныя члены сказа.

— Чаму паставілі коскі? І чаму не паставілі?

— Адасобілі аднародныя члены сказа, там дзе злучнік коска не патрэбна.

— Што дапамагло паставіць коскі?

— Сэнсавае пералічэнне.

— Зробім вывад: як абазначаюцца аднародныя члены сказа на пісьме?

— Коскай або злучнікам.

5. Работа з падручнікам

Практыкаванне 58 вусна.

— Прачытайце верш. Якія літары трэба паставіць замест кропак? Растлумачце. Знайдзіце ў вершы аднародныя члены сказа. Дакажыце, што яны з’яўляюцца аднароднымі.

Практыкаванне 61.

— Разгледзьце малюнкі і прачытайце дадзеныя словы і словазлучэнні да кожнага малюнка. Складзіце некалькі сказаў, каб у вас атрымалася апавяданне, і запішыце іх. Сказы павінны быць: з аднароднымі дзейнікамі, з аднароднымі выказнікамі, з аднароднымі даданымі членамі сказа.

Вучні самастойна выконваюць работу. Праверка, выпраўленне памылак.

Слоўнікавая работа

— Перакладзіце на беларускую мову словы.

Игра, игрок, кукла, железная дорога, поезд.

Вучні запісваюць словы ў сшытак. Праверка, выпраўленне памылак.

6. Работа у сшытку на друкаванай аснове (с. 27, пр. 1-3)

7. Вынік урока

— На якой тэмай працавалі?

— Сказы з аднароднымі членамі.

— Пра што новае даведаліся? Што выклікала цяжкасці? (адказы вучняў)

8. Дамашняе заданне

Запісана на дошцы. Правіла, старонка 37, практыкаванне 62.

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика