Беларуская мова. 4 клас. Тэма урока: Сказы з аднароднымі членамі (1-я гадзіна)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 4 класе.

4 клас. Урок: Сказы з аднароднымі членамі

Тэма урока: Сказы з аднароднымі членамі (1-я гадзіна)

Мэты:

1. Фарміраваць уменне знаходзіць у сказе аднародныя члены сказа (галоўныя і даданыя), развіваць сказы з дапамогай аднародных членаў сказа.

2. Развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

3. Выхоўваць акуратнасць.

План урока

  1. Арганізацыйны момант
  2. Хвілінка чыстапісання. Арфаграфічная размінка
  3. Паведамленне тэмы ўрока
  4. Праверка дамашняга задання
  5. Работа з падручнікам
  6. Работа ў сшытку на друкаванай аснове
  7. Вынік урока
  8. Дамашняе заданне

Ход урока

1. Арганізацыйны момант

— Добры дзень. Усе падрыхтаваліся да ўрока? Сядайце.

2. Хвілінка чыстапісання. Арфаграфічная размінка

— Зараз адгарнем сшыткі. Запішам: дата, класная работа.

Нараджэнне лiтары:

с с с С С С Е Е Е Ее Ее Ее

Ея Ее ёя ёе

— Якая арфаграмма схавалася ў хвілінке чыстапісання?

(У першым складзе перад націскам е пераходзiць ў я.)

— Змадэлюйце гэта правіла (е → я, ё → я)

вец вят све свя гнё гня дзве дзвя

— Прыдумайце словы з такiмi пачаткамi.

Сл_ды, гн_здо, л_сны, в_снавы, кв_цісты, с_яло, л_карства.

— Прачытайце словы, якія запісаны на дошцы. Спішыце, устаўце прапушчаныя літары.

Адзін вучань ля дошкі, растлумачвае ўстаўленыя літары.

(Сляды, пішам літару я, таму што атрымашся пераход ад слова след. І г.д.)

— Запішыце ў сшыткі па два прыклады на пераход е → я, ё → я.

Дзеці запісваюць, потым некалькі прыкладаў зачытваюць.

3. Паведамленне тэмы ўрока

— Запішыце сказ пад дыктоўку:

Вясна прыносіць нам ласкавае сонейка і пралескі.

Дзеці запісваюць сказ у сшыткі, адзін вучань ля дошкі.

— Знайдзіце ў сказе арфаграмы, растлумачце іх.

 (Вясна, е пераходзіць у я. Прыносіць, т пераходзіць у ц. Пралеска, праверачнае слова пралесачка.)

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

(Вясна – дзейнік, прыносіць – выказнік)

— Знайдзіце ў сказе словы, якія адказваюць на адно пытанне. На якое? Якімі членамі сказа яны з’яўляюцца? Чаму? Як падкрэсліць?

(Сонейка і пралескі адказваюць на пытанне Што?, з’яўляюцца даданымі членамі сказа, таму што адказваюць на склонавае пытанне, падкрэсліваюцца хвалiстай лiнiяй.)

— Знайдзіце слова, да якога яны адносяцца?

(Да слова прыносіць.)

— Адкажыце, што гэта за члены сказа і чаму? Над якой тэмай мы працягваем працаваць на гэтым уроку?

(Тэма ўроку: сказы з аднароднымі членамі. Гэтыя словы з’яўляюцца аднароднымі членамі сказа, таму што адносяцца да аднаго члена сказа і адказваюць на адно пытанне.)

4. Праверка дамашняга задання

Вучні чытаюць сказы з аднароднымі членамі, вызначаюць іх: на якое пытанне адказваюць, да якога слова адносяцца, якімі членамі сказа – галоўнымі або даданымі – з’яўляюцца.

5. Работа з падручнікам

Практыкаванне 53 (5 сказ)

Практыкаванне 54 вусна.

— Прачытайце сказы, дадзеныя ў практыкаванні. Разгледзьце схемы, прыведзеныя ніжэй. Вызначыце, якому сказу адпавядае кожная схема.

— Успомнiм, якiя прызнакi падказваюць нам, што у сказе могуць быць аднародныя члены? (коска, злучнiк i)

— Якiя члены сказа з`яўляюцца аднароднымi. Якiя дзве нагi ў нашага правiла? (адносяцца да аднаго слова, адказваюць на адно пытанне)

Практыкаванне 55 вусна.

Практыкаванне 56.

— Прачытайце тэкст пра кошку і мышку. Дапоўніце сказы з аднароднымі членамі словамі па пытаннях. Запішыце сказы, якія ў вас атрымаліся. Падкрэсліце аднародныя члены сказа.

Вучні выконваюць работу самастойна.

Праверка, выпраўленне памылак.

6. Работа ў сшытку на друкаванай аснове (самастойна)

С. 27, практ. 1-3

— Працуем акуратна i уважлiва. Сшыткi здаём на праверку.

7. Вынік урока

— Над якой тэмай працавалі? (Сказы з аднароднымі членамі.)

— Пра што новае даведаліся? Што выклікала цяжкасці? (адказы вучняў)

8. Дамашняе заданне

Запісана на дошцы. Правіла старонка 31, практыкаванне 57.

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика