Беларуская мова. 3 клас. Тэма урока: Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа (2)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа. 3 клас

Тэма урока: Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа.

Мэты урока:

1. Вучыць устанаўліваць сувязь слоў у сказе, вызначаць галоўныя і даданыя члены сказа;

2. Развіваць памяць, увагу;

3. Выхоўваць цікавасць да беларускай мовы, беражлівыя адносіны да роднай прыроды.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

Як песню вясной жаўруковую,

Шануй беларускую мову!

Каб мог ты на ёй заспяваць,

Каб мог і зімою халоднаю

Той песняй сяброў саграваць.

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія літары ўставілі?

– Назавіце дзейнік і выказнік у сказах.

III. Арфаграфічная размінка

Дождж..к сее беспрастанку,

Ве..ер свішча так, як звер…

Колькі луж..н каля ганку!

А гр.зі, гр..зі цяпер.

Ссохлі травы, усё павяла.

Слоць, плюхота, хола.., цьма…

Эй, хутчэй бы закрывала

Землю чорную зіма!

Я. Колас

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

— Вызначце галоўныя члены сказаў. На якія пытанні яны адказваюць?

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў. Чаму?

IV. Чыстапісанне

З з

Зз зз зе зі за

звінець збожжа завіруха завея

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Звінець (звенеть) — утвараць тонкі механічны гук; звонка гучаць.

Завіруха (пурга) — моцны вецер розных напрамкаў з сухім снегам, мяцеліца.

Роднасныя словы:

Завірушлівы.

1. Ад, птушыных, звініць, спеваў, лес!

— Складзіце са слоў сказ.

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Да выдзеленага слова падбярыце сінонім, антонім.

2. Звонка свішча,

Вые глуха

Цёмнай ноччу

Завіруха.

Л. Пранчак

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў. Чаму?

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Работа над тэмай урока

Практ. 193, с. 106 вусна.

Правіла на с. 106.

VІI. Фізкультхвілінка

Толькі ў лес мы ўвайшлі —

З’явіліся камары.

Далей па лесе пойдзем

I птушак знойдзем.

I павесім ім дамы.

Потым па лесе ідзём

I сустрэнем вадаём.

Прыгаць мы ўжо ўмеем,

Прыгаць будзем мы смялей.

Дыхаем глыбока.

На цыпачках прабяжым.

Вельмі весела на волі,

Але скончылась гульня

I вучыцца нам пара!

VIІI. Замацаванне

Практ. 194, с. 106

Практ. 195, с. 107.

Практ. 196, с. 108

Практ. 197, с. 108

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Якімі новымі думкамі і ведамі вы ўзбагаціліся?

— Якія цяжкасці вы сустрэлі на ўроку?

— З якім настроем вы заканчваеце ўрок?

— Дайце ацэнку сваёй працы.

— Сёння вы парадавалі мяне сваёй працавітасцю, уважлівасцю.

Х. Дамашняе заданне

Практ. 198, с. 109, правіла.

Яшчэ больш урокаў у пачатковай школе!

Наступныя урокі беларускай мовы:

Абагульненне і паўтарэнне па тэме Сказ

Кантрольная дыктоўка

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика