Беларуская мова. 3 клас. Тэма урока: Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа (2)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа. 3 клас

Тэма урока: Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа.

Мэты урока:

1. Вучыць устанаўліваць сувязь слоў у сказе, вызначаць галоўныя і даданыя члены сказа;

2. Развіваць памяць, увагу;

3. Выхоўваць цікавасць да беларускай мовы, беражлівыя адносіны да роднай прыроды.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

Як песню вясной жаўруковую,

Шануй беларускую мову!

Каб мог ты на ёй заспяваць,

Каб мог і зімою халоднаю

Той песняй сяброў саграваць.

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія літары ўставілі?

– Назавіце дзейнік і выказнік у сказах.

III. Арфаграфічная размінка

Дождж..к сее беспрастанку,

Ве..ер свішча так, як звер…

Колькі луж..н каля ганку!

А гр.зі, гр..зі цяпер.

Ссохлі травы, усё павяла.

Слоць, плюхота, хола.., цьма…

Эй, хутчэй бы закрывала

Землю чорную зіма!

Я. Колас

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

— Вызначце галоўныя члены сказаў. На якія пытанні яны адказваюць?

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў. Чаму?

IV. Чыстапісанне

З з

Зз зз зе зі за

звінець збожжа завіруха завея

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Звінець (звенеть) — утвараць тонкі механічны гук; звонка гучаць.

Завіруха (пурга) — моцны вецер розных напрамкаў з сухім снегам, мяцеліца.

Роднасныя словы:

Завірушлівы.

1. Ад, птушыных, звініць, спеваў, лес!

— Складзіце са слоў сказ.

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Да выдзеленага слова падбярыце сінонім, антонім.

2. Звонка свішча,

Вые глуха

Цёмнай ноччу

Завіруха.

Л. Пранчак

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў. Чаму?

V. Паведамленне тэмы ўрока

VI. Работа над тэмай урока

Практ. 193, с. 106 вусна.

Правіла на с. 106.

VІI. Фізкультхвілінка

Толькі ў лес мы ўвайшлі —

З’явіліся камары.

Далей па лесе пойдзем

I птушак знойдзем.

I павесім ім дамы.

Потым па лесе ідзём

I сустрэнем вадаём.

Прыгаць мы ўжо ўмеем,

Прыгаць будзем мы смялей.

Дыхаем глыбока.

На цыпачках прабяжым.

Вельмі весела на волі,

Але скончылась гульня

I вучыцца нам пара!

VIІI. Замацаванне

Практ. 194, с. 106

Практ. 195, с. 107.

Практ. 196, с. 108

Практ. 197, с. 108

ІX. Вынік урока. Рэфлексія

— Якімі новымі думкамі і ведамі вы ўзбагаціліся?

— Якія цяжкасці вы сустрэлі на ўроку?

— З якім настроем вы заканчваеце ўрок?

— Дайце ацэнку сваёй працы.

— Сёння вы парадавалі мяне сваёй працавітасцю, уважлівасцю.

Х. Дамашняе заданне

Практ. 198, с. 109, правіла.

Яшчэ больш урокаў у пачатковай школе!

Наступныя урокі беларускай мовы:

Абагульненне і паўтарэнне па тэме Сказ

Кантрольная дыктоўка

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика