Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў і прыметнікаў

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

род і лік назоўнікаў і прыметнікаў

Тэма ўрока: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў і прыметнікаў

Мэты ўрока:

1. Паказаць сувязь назоўніка з прыметнікам ў ліку і родзе;

2. Вучыць ставіць пытанне і знаходзіць спалучэнне прыметніка з назоўнікам;

3. Практыкаваць у вызначэнні роду і ліку прыметнікаў, канчаткаў назоўнікаў і прыметнікаў;

4. Развіваць фанематычны слых, мысленне, памяць;

5. Выхоўваць беражлівыя і ўважлівыя адносіны да навакольнага асяроддзя.

Ход урока

1. Арганізацыйны момант

2. Праверка дамашняга задання (практ. 155)

— Як вызначыць лік прыметніка?

— Якога ліку бываюць прыметнікі?

— Прачытайце спалучэнні назоўніка з прыметнікам. Назавіце лік назоўніка і прыметніка.

3. Вывучэнне новага матэрыялу

— Прачытайце спалучэнні назоўніка з прыметнікам першага слупка, другога слупка. Вызначце іх лік і ўпішыце замест кропак.

      _______лік                ___________лік

глыбокі калодзёж        глыбокія калодзежы

глыбокае возера           глыбокія азёры

глыбокая рэчка             глыбокія рэчкі

— Вызначце канчаткі прыметнікаў.

— Ці змяніліся канчаткі прыметнікаў першага слупка? Чаму? Якога роду кожны прыметнік?

— Ці змяніліся канчаткі прыметнікаў другога слупка?

— Ці можна вызначыць род прыметнікаў у множным ліку?

— Запомніце! У прыметнікаў множнага ліку род не вызначаецца.

4. Замацаванне вывучанага

А) — Паслухайце верш. Пра якую пару года ў ім гаворыцца? Якое значэнне маюць словы сумныя, пяшчота?

Сонейка ты, залатое!

Колькі цёмных, сумных дзён

Мы чакалі, дарагое,

У нашых хатках ля акон

Тваіх ясных, цёплых косак,

Твае ласкі і пяшчот,

Што збудзілі б жыццё вёсак,

Поле, траўку, лес, чарот…

Зоська Верас

— На слых вылучыце прыметнікі з назоўнікамі, ад якіх залежаць прыметнікі. Запішыце спалучэнні слоў, вызначце лік, а у адзіночным ліку яшчэ і род.

— Да назоўнікаў вёска, поле, траўка, лес, чарот падбярыце прыметнікі (вусна). Вызначце іх род.

Б) — Прачытайце назоўнікі першага слупка. Вызначце іх род і лік. Чым адрозніваюцца гэтыя назоўнікі ад рускай мовы?

— Да назоўнікаў падбярыце прыметнікі з другога слупка, злучыце стрэлкамі. Вызначце род і лік прыметнікаў.

сабака     шэрая

гусь          кудлаты

яблык              белы

мурашка        густы

пыл                    смачныя

рамонак         салодкі

крупы              працавітая

маліны           духмяныя

В) — Прачытайце сказы.

А чай, завараны ліпавым цветам, вельмі духмяны і смачны.

Здаўна беларусы любілі садзіць каля сваіх хат ліпы.

Таму людзі яго збіраюць і сушаць.

Бо ад ліпы шмат дабра.

Гэта першае лякарства ад розных хвароб.

Таксама карысны і ліпавы цвет.

Асабліва карысны ліпавы мёд.

— На якую яны тэму?

— Ці можна назваць іх тэкстам? Чаму?

— У якім парадку трэба размясціць сказы, каб яны ўтварылі тэкст?

— Пранумаруйце сказы і запішыце іх у правільнай паслядоўнасці.

— Над выдзеленымі словамі запішыце лік і там, дзе магчыма, род.

— Раскажыце, як вы вызначылі лік і род.

Г) Развіццё маўлення!

— Паслухайце пачатак гісторыі. Прыдумайце яе працяг. Карыстайце апорнымі словамі.

Дзед Даніла разам з унукам Валерыкам гулялі ў садзе. Дзень быў спякотны, але тут панаваў прыемны халадок. У канцы саду, на ўзмежку, расла маладая купчастая ліпка. Валерык раптам спыніўся і, паказваючы на яе, спытаў:

— А што з ліпкі за карысць? На ёй жа нічога не расце…

— Гэта праўда, што на ёй нічога не расце, — згадзіўся дзед. I, крыху падумаўшы, дадаў: …

Апорныя словы: прахладны цянёк, салодкі пах, лячэбны мёд, духмяны чай, зручныя кошыкі.

5. Дамашняе заданне

Практ. 150. Вызначце род і лік назоўнікаў і прыметнікаў.

6. Вынік урока

— Як вызначыць лік і род назоўніка і прыметніка?

Усе распрацоўкі ўрокаў тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Дзеяслоў (як часціна мовы)

Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова (1 г.)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

2 комментария на “Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў і прыметнікаў”

 • Ольга Кутуева says:

  В белорусском я3ыке я, конечно, ничего не понимаю, но тема числа, рода и склонения прилагательных очень важна для и3учения я3ыка. Твои уроки очень динамичны и ра3ноплановы! Молодец!

  Ответить
  • Татьяна Саксон says:

   Спасибо. Я сама этими уроками очень горжусь. Они уже проверены, и велись даже не в обычной школе, а в гимназии. А значит, уровень их хорош 😉

   Ответить

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика