Беларуская мова. 3 клас. Тэма урока: Прыстаўка

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

урок Прыстаўка

Тэма урока: Прыстаўка

Мэты урока:

1. Даць паняцце прыстаўка;

2. Вучыць вызначаць прыстаўку ў слове;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

ІІI. Арфаграфічная размінка

На чуж.не бы..

Журлівы,

Сні.. л..сок свой

Г.. м.. нл і в ы,

Р.чку, воз..ра, ручай,

Ро..ны край,

Ж…даны край.

Д. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце свой выбар.

— Вызначце корань і канчатак у выдзеленых словах. Падабярыце да іх аднакаранёвыя словы.

— Ці з’яўляюцца словы жораў, жорава, жораву роднаснымі?

IV. Чыстапісанне

цягнік            цемра            цецярук

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Цягнік (поезд) — тое, што і поезд.

Цемра (темнота) — адсутнасць святла, густы змрок, цемната.

Цецярук (тетерев) — лясная птушка сямейства курыных.

Ц..гнік-пр..ца..нік

Ст.яць

Не прывык…

Удалеч б..ж..ць,

Ш..піць,

Гу.іць!

А. Дзеружынскі

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Падбярыце да выдзеленых слоў аднакаранёвыя словы, вызначце у іх корань.

— Назавіце словы, у якіх больш літар, чым гукаў

V. Паведамленне тэмы урока

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 66, с. 38 (вусна)

Правіла на с. 38

Практ. 67, с. 39

Практ. 68, с. 39

Практ. 69, с. 39

VIІ. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 71, с. 41

Практ. 72, с. 41

Практ. 73, с. 42 (вусна)

Практ. 74, с. 42

Практ. 75, с. 42

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 76,с.43, правіла

Яшчэ больш урокаў! Сюды!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-

Правапіс прыставак з-, с-

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика