Беларуская мова. 3 клас. Тэма: Прыназоўнік

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

прыназоўнік 3 клас

Тэма урока: Прыназоўнiк (Прыназоўнік як часціна мовы)

Мэты урока:

1. Даць паняцце прыназоўнік;

2. Вучыць адрозніваць прыназоўнік ад прыстаўкі і пісаць асобна з іншымі словамі;

3. Ствараць на ўроку ўмовы для самавызначэння кожнага вучня;

4. Выхоўваць упэўненасць у сабе, раскрываць творчы патэнцыял вучняў.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Назавіце галоўныя члены сказа.

III. Арфаграфічная размінка

Б…розка

Белая

Б…лянка

Ступіла мо…чкі

На п..лянку.

Б..роста,

Бы сн..жок,

Б..лее,

Р…сце б…розка.

Зел..нее.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце свой выбар.

— Вызначце ў вершы аднакаранёвыя словы.

— Падбярыце да выдзеленых слоў роднасныя словы.

— Вызначце часціны мовы.

IV. Чыстапісанне

асцярожны               абутак                   агароджа

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Асцярожны (осторожный) — які дзейнічае з аглядкай, асцярогай, імкнецца прадбачыць магчымуго непрыемнасць, небяспеку.

Абутак (обувь) — вырабы са скураў або іншых матэрыялаў, прызначаныя для нашэння на нагах.

Агароджа (забор) — плот, тын, сцяна вакол чаго-небудзь.

Роднасныя словы:

Асцярога, асцярожлівасць, асцярожлівы, асцярожнічаць.

Абутнік, абутніца, абуты.

Агароджавы, агароджваць

1) У, асцярожна, шыбу, Кастусь, пастукаў, акна.

2) Абутак, і, Ваня, хутка, ганак, на, выйшаў, адзеў.

— Складзіце са слоў сказы.

— Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Вызначце назоўнікі і дзеясловы

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 117, с. 63, Слоўнікавае слова: булён

Чытанне вучэбна-навуковага тэксту на с. 64

VIІ. Фізкультхвілінка

Мы на двор гуляць пайшлі — Крок на месцы.

Раз-два-тры-чатыры —

I партфель у кустах знайшлі — Нахілы ўправа, улева.

Раз-два-тры-чатыры.

Пра партфель Цімоху скажам — Нахілы ўперад.

Раз-два-тры-чатыры.

Шанаваць партфель абавяжам — Крок на месцы.

Раз-два-тры-чатыры.

VIIІ. Замацаванне

Практ. 118, с. 64

Практ. 119, с. 64

Правіла на с. 64

Практ. 120, с. 65

Практ. 121, с. 66

Практ. 123, с. 66

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 122, с. 66, правіла.

Пачатковая школа. Распрацоўкі ўрокаў

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Назоўнік. Назоўнікі, якія адказваюць на пытанне хто? і назоўнікі, якія адказваюць на пытанне што?

Род назоўнікаў

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика