Беларуская мова. 3 клас. Тэма: Правапіс прыставак з-, с-

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Правапіс прыставак з с

Тэма урока: Правапіс прыставак з-, с-

Мэты урока:

1. Пазнаёміць з правілам правапісу прыставак з-, с-;

2. Вучыць пісаць словы з гэтымі прыстаўкамі;

3. Выхоўваць уважлівае стаўленне да моўных з’яў і фактаў.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія літары ўставілі і чаму?

ІІI. Арфаграфічная размінка

На сонечным узлеску

Апошні сне.. р..ста…

В..сёлыя пр..лескі

Зірнулі з-за куста.

Пр..лескі на п..горку

Пад леташняй травой

Зіхочуць, быццам зоркі,

Агністай сін..вой

М. Хведаровіч

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Назавіце галоўныя члены сказа.

— Вызначце прыстаўкі ў выдзеленых словах.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў. Растлумачце чаму.

IV. Чыстапісанне

гарлачык                гарэза                  ганак

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Гарлачык — вадзяная расліна з вялікімі лістамі і белымі або жоўтымі кветкамі; каробачка, у якой спее насенне, падобная на гліняны гарлачык.

Гарэза — весялун, непаседа.

Роднасныя словы:

Гарэзаваць, гарэзіць, гарэзлівасць, гарэзлівы, гарэзнасць, гарэзнік, гарэзніца, гарэзны.

Рассыпа.. снежаньскі світан..к

Ср..брысты ін..й па з..млі.

Сн..жку падкінуў ён на ганак,

Марозам луж..ны зашклі..

М. Хведаровіч

— Устаўце прапушчаныя літары.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Вызначце прыстаўку ў выдзеленых словах. Падбярыце да гэтых слоў аднакаранёвыя словы.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 80, с. 44

Правіла на с. 45

VIІ. Фізкультхвілінка

Пальчыкі вітаюцца

Я вітаюся заўсёды —

Дома і на вуліцы.

Нават «добры дзень» кажу

Я суседскай курыцы.

(Кончыкам вялікага пальца правай рукі па чарзе дакрануцца да пальцаў: указальнага, сярэдняга, безыменнага і мізінца. Зрабіць тое ж самае і з левай рукой. Расцягванне мускулаў спіны, ног, шыі.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 81, с. 46

Практ. 82, с. 46

Практ. 83, с. 46

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Якую ацэнку дасце сваёй працы?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 84, с. 47, правіла

Усе ўрокі тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Суфікс

Роля прыстаўкі і суфікса ва ўтварэнні новых слоў

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика