Беларуская мова. 3 клас. Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

урок Правапіс прыставак

Тэма урока: Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-

Мэты урока:

1. Пазнаёміць з правілам правапісу прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-;

2. Вучыць пісаць словы з гэтымі прыстаўкамі;

3. Развіваць лагічнае мысленне.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія словы выпісалі? ( параіцца, парабіць, папячы, папужаць, папіць )

III. Арфаграфічная размінка

Зно.ку сонца яснае

Прыплыло, прыплыло

I па..сюды золата

Разліло, разліло.

Сінія пр..лескі

Зацвілі у(ў) л..ску,

I з..мелька хутка

Бу..е ..ся ў в..нку.

А. Олесь

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Вызначце ў сказах галоўныя члены.

— Вызначце прыстаўку ў выдзеленых словах.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

IV. Чыстапісанне

цвісці              цудадзей               цвік

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Цвісці — раскрыцца, распускацца (пра кветкі); быць здаровым прыгожым.

Цвік (гвоздь) — металічны або драўляны стрыжань з вастрыём на канцы, прызначаны для замацавання чаго-небудзь.

Цудадзей (волшебник) — вялікі майстар сваёй справы, той, хто ўмела, па-мастацку валодае чым-небудзь.

Роднасныя словы:

Цвіценне.

Цвічок.

Цуда, цудоўны, цудадзейны.

Надворе стаіць цёплае.

Хутка зацвітуць дрэвы ў садах і парках.

Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Выпішыце словазлучэнні.

— Назавіце словы. у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

— Да выдзеленых слоў падбярыце антонімы

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 77, с. 43

Практ. 78, с. 43 (вусна)

VIІ. Фізкультхвілінка

Пальчыкавая гімнастыка

Ну-ка, братцы, за работу.

Пакажыце нам сваю ахвоту.

Большаму — дровы сячы,

Печы ўсе табе паліць,

А табе ваду насіць,

А табе абед варыць,

А табе посуд памыць.

А потым усім песні спяваць,

Песні спяваць ды скакаць,

Саміх сябе забаўляць.

(Па чарзе разгінаць пальцы, пачынаючы з вялікага, а на словы «спяваць ды скакаць» — энергічна шавяліць імі.)

VIIІ. Замацаванне

Папераджальная дыктоўка:

1. Ішла Марынка дадому. У пад’ездзе сядзіць коцік. Маму згубіў. Прынесла ў кватэру, пакарміла яго, памыла. Дзяўчынка пасадзіла коціка ў стары татаў капялюш. Цёпла яму, утульна. Вочкі свецяцца, як вугалькі. Сям’я вырашыла назваць коціка Вугалёк.

2. На паляне пасецца чарада зуброў. Сярод іх маленькія цяляткі. Яны вельмі прыгожыя. У іх ужо ёсць маленькія рожкі і бародкі. Маці спакойна скубе траву. Зубр ахоўвае спакой сваёй сям’і.

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся?

— Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

X. Дамашняе заданне

Практ. 79, с. 44

Распрацоўкі ўрокаў

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Правапіс прыставак з-, с-

Суфікс

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика