Беларуская мова. 3 клас. Урок: Пабуджальныя сказы. Кантрольная слоўнікавая дыктоўка (8 слоў)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

пабуджальныя сказы 3 клас

Тэма урока: Пабуджальныя сказы. Кантрольная слоўнікавая дыктоўка (8 слоў)

Мэты урока:

1. Фарміраваць прадстаўленне пра пабуджальныя сказы, вучыць выкарыстоўваць адпаведныя знакі прыпынку пры афармленні іх на пісьме;

2. Вучыць утвараць пабуджальныя сказы, праверыць ступень засваення слоўнікавых слоў;

3. Працягваць работу па развіцці інтарэсу да прадмета, развіваць творчае мысленне, вусную і пісьмовую мову;

4. Ствараць умовы для раскрыцця творчага патэнцыялу вучняў, выхоўваць культуру зносін паміж сабой.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

— Якім вы жадалі б бачыць сённяшні ўрок? Паглядзіце адзін на аднаго, усміхніцеся і пажаданце адзін аднаму поспехаў у працы.

ІІ. Праверка дамашняга задання

— Якія словы падкрэслілі? Растлумачце.

ІІІ. Арфаграфічная размінка

Снежань, снежань, што рабі..(…)

— Гурбы снегу навалі..(…)

– Сту.ень, сту.ень, дзе ты бы..(…)

— Усё навокал засту..іў(…)

— Люты, люты, справы як(…)

— На сумёты я м..стак(…)

Т. Шылько

— Устаўце прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Растлумачце свой выбар.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

IV. Чыстапісанне

Ч ч

чарэшня           чарпак           чарніла

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Чарэшня (черешня) — садова-ягаднае дрэва з чырвонымі жоўтымі ці амаль чорнымі пладамі.

Чарпак (черпак) — коўш, пасудзіна для чэрпання якой-небудзь вадкасці.

Чарніла (чернила) — водны раствор якога-небудзь каляровага рэчыва, што ўжываецца для напісання.

Роднасныя словы:

Чарнільніца, чарнільны.

1) У, некалькі, садзе, чарэшні, расло, дрэўцаў.

2) Мурзік, чарніла, і, стол, разліў, прыгнуў, на, паперу, на.

— Складзіце са слоў сказы.

— Падкрэсліце словы, якія абазначаюнь дзеянні прадметаў.

V. Кантрольная слоўнікавая дыктоўка

Воблака, капялюш, пенал , фламастэр, павук… (і інш. словы, якія ўжо былі вывучаны раней)

VІ. Паведамленне тэмы ўрока

VІI. Работа над тэмай урока

Практ. 158, с. 84

Практ. 159, с. 85

Практ. 160, с. 86

Правіла на с. 86

Практ. 161, с. 86 Слоўнікавае слова: пошта

Практ. 162, с. 87

VIІI. Фізкультхвілінка

Кружымся, як сняжынкі.

Гуляем у снежкі.

Ідзем па глыбокім снезе.

Пераступаем цераз сумёты.

Расчышчаем дарожкі ад снегу.

Грэемся на марозе.

Расціраем замёрзлыя рукі.

Катаемся на лыжах.

Гуляем у хакей.

ІX. Замацаванне

Практ. 164, с. 88 (вусна).

Практ. 165, с. 89 (вусна).

Практ. 166, с. 90 (вусна)

Практ. 167, с. 90

Практ. 168, с. 90

Практ. 169, с. 91

Х. Вынік урока. Рэфлексія

— Што вам спадабалася на ўроку?

— Дайце ацэнку вашай рабоце.

— Я задаволена вашымі адказамі і працай. Малайцы!

XI. Дамашняе заданне

Практ. 170, с. 91.

Усе урокі для пачатковай школы

Наступныя урокі беларускай мовы:

Клічныя сказы. Развіццё вуснага маўлення: ветлівыя выразы віншаванняў і пажаданняў

Сувязь слоў у сказе. Галоўныя і даданыя члены сказа (1)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика