Беларуская мова. 3 клас. Вызначэнне роду прыметнікаў (2-я гадзіна)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

род прыметнікаў

Тэма ўрока: Вызначэнне роду прыметнікаў (2)

Мэты ўрока:

1. Паказаць сувязь назоўніка з прыметнікам у родзе;

2. Вучыць знаходзіць спалучэнне прыметніка з назоўнікам і вызначаць род прыметніка, вызначаць канчаткі назоўніка і прыметніка;

3. Развіваць фанематычны слых, маўленне, памяць, выхоўваць пачуццё замілавання роднай прыродай.

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання (практ. 145)

— Прачытайце прыказкі. Як вы разумееце іх сэнс?

— Якія пары слоў вы выпісалі? Якая гэта часціна мовы?

— Да якога назоўніка адносіцца кожны прыметнік. Якога роду гэты назоўнік?

— З кожнай парай прыметнікаў прыдумайце сказ.

ІII. Новы матэрыял

— Прачытайце назоўнікі. Вызначце іх род, запішыце. Далучыце да кожнага назоўніка прыметнік снежны. Дапішыце прыметнік побач з назоўнікам.

— Якога роду могуць быць прыметнікі?

_______горка —___   род

_______ком — ___      род

_______поле — ___    род

— Прыметнікі змяняюцца па родах. Каб даведацца пра род прыметніка, трэба вызначыць род назоўніка, ад якога залежыць гэты прыметнік. Такога роду будзе і прыметнік.

— Прачытайце двухрадкоўе.

Уцякла кудысьці ўчора

Баба снежная з двара.

І. Муравейка.

— Куды ўцякла снежная баба?

— Пафантазіруйце, што з ёю здарылася?

— Знайдзіце спалучэнне назоўніка з прыметнікам.

— Вызначце род назоўніка баба. Якога роду прыметнік, які з ім звязаны? Назавіце род прыметніка снежная.

Вызначце канчаткі назоўніка і прыметніка.

ІV. Замацаванне

Практ. 149

— Прачытайце і адкажыце на пытанні.

— Вызначце род назоўнікаў. Якога роду прыметнікі, якія з імі звязаны? Назавіце род прыметнікаў. Вызначце канчаткі назоўнікаў і прыметнікаў. Са спалучэннямі слоў складзіце сказы, запішыце іх пад дыктоўку. Пазначце род прыметнікаў і назоўнікаў.

Практ. 151

— Прачытайце верш. Пра каго ў ім гаворыцца. Знайдзіце словы з ласкавым адценнем значэння.

— Выпішыце прыметнікі з назоўнікамі, ад якіх яны залежаць. Да прыметнікаў пастаўце пытанні. Вызначце род назоўнікаў і прыметнікаў.

Практ. 154

— Прачытайце, змяняючы прыметнікі як патрабуе сэнс. Пра якія прыметы вясны гаворыцца ў тэксце? Вызначце з дапамогай слоўніка значэнні слоў бразгае, скараецца, наўздагон, пяшчотны. 3 чым параўноўваецца звон ручайкоў? Адкуль ляцяць вятры? Што яны нясуць? Куды адступае зіма?

— Знайдзіце спалучэнні прыметнікаў з назоўнікамі. Вызначце род.

— Спішыце першыя два сказы. Вызначце род назоўнікаў і прыметнікаў.

V. Дамашняе заданне

Практ. 154 (сказы 3, 4, 5). Вызначце род назоўнікаў і прыметнікаў.

VI. Вынік урока

— Ад чаго залежыць род прыметніка?

— Як вызначыць род прыметніка?

Ўрокі ў пачатковай школе. Распрацоўкі тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Вызначэнне ліку прыметнікаў

Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў і прыметнікаў

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика