Беларуская мова ў 3 класе. Урок: Развіццё пісьмовага маўлення. Навучальны пераказ

План канспект урока Беларускай мовы. 3 клас.

Навучальны пераказ 3 клас

Тэма урока: Развіццё пісьмовага маўлення. Навучальны пераказ тэкста

Мэты урока:

1. Вучыць пісьмова пераказваць тэкст па пытаннях і апорных словах;

2. Развіваць гутарковую і пісьмовую мову вучняў; здольнасць да самастойнага паслядоўнага аналітычнага мыслення;

3. Выхоўваць акуратнасць пры пісьме.

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

II. Праверка дамашняга задання

— Якія антонімы вы выпісалі?

ІII. Арфаграфічная размінка

З н..бёсаў, як з паг..рачка,

Упала раптам з..рачка.

К..цілася шпарка,

Св..цілася ярка.

Мільгала, маргала

I тут жа — растала!

М. Чарняўскі

— Устаўце прапушчаныя арфаграмы і растлумачце іх правапіс.

— Пра што гаворыцца ў вершы? (Пра зорачку.)

— Што з ёй здарылася?

IV. Чыстапісанне

Развіццё пісьмовага маўлення. Навучальны пераказ. 3 клас

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Знаёмства з тэкстам

ДОБРАЕ СЭРЦА

Барсік — незвычайны сабака. Ён вельмі разумны. Майстар на розныя рэчы. I сэрца ў яго добрае.

Аднойчы пайшоў дождж. Па двары хадзілі кураняты. Пабеглі яны хавацца ў будку. Барсік уступіў малым сваю кватэру. Сам жа лёг каля будкі. Так праляжаў ён, пакуль дождж не перастаў. Кураняты павылазілі з будкі і пабеглі да маці.

(Паводле П. Місько) (52)

VІІ. Вусны пераказ тэксту па пытаннях і апорных словах

1. Які Барсік сабака?

2. Якое сэрца ў яго?

3. Дзе хадзілі кураняты?

4. Куды яны пабеглі хавацца ад дажджу?

5. Што зрабіў Барсік?

6. Дзе лёг сам?

7. Куды пабеглі кураняты пасля дажджу?

Апорныя словы: незвычайны сабака, майстар, дождж, па двары, будка, кватэра, каля будкі.

VIIІ. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

Выйшлі з ранку працаваць

Трактарыст і камбаннёр,

Будаўнік, урач, шафёр.

Раз-два-тры —

Не лянуйся, а вучыся

I спаць раненька лажыся.

(Імітацыя рухаў.)

ІX. Пісьмовы пераказ тэксту па пытаннях і апорных словах

X. Вынік урока. Рэфлексія

— Што зацікавіла на ўроку?

Урокі ў пачатковай школе тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Корань слова. Роднасныя (аднакаранёвыя) словы

Корань слова. Роднасныя (аднакаранёвыя) словы. Правапіс галосных і зычных літар у корані слова

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика