Беларуская мова. 3 клас. Антонімы (1)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

3 клас антонімы

Тэма урока: Антонімы

Мэты урока:

1. Даць паняцце антонімаў як слоў, супрацьлеглых па значэнні;

2. Садзейнічаць авалоданню тэарэтычным матэрыялам у працэсе актыўнай моўнай і мысліцельнай дзейнасці;

3. Выпрацоўваць уменне пераадольваць цяжкасці ў рабоце.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

— Мы старанныя, уважлівыя, будзем добра працаваць, падтрымліваць адзін аднаго.

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Прачытайце спалучэнні, якія ў вас атрымаліся.

III. Арфаграфічная размінка

К..стрычнік барваю

Прыбра..

Дубы, ..сіны

I р..бінкі;

Лісты ён з дрэ..

П..р..скідаў

На (у,ў)злескі,

Ву..кія сц..ж..нкі.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

— Назавіце словы, якія ўжыты ў пераносным значэнні.

— Назавіце словы, у якіх усе зычпыя гукі цвёрдыя.

IV. Чыстапісанне

Ч чч Чч

чысціня         чарга          чарнавік

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Чысціня (чистота) — уласцівасць і стан чыстага.

Чарга (очередь) — пэўны парадак, паслядоўнасць у адбыванні чаго-небудзь; група людзей, якія чакаюць атрымання чаго-небудзь у парадку чаргаванасці і размяшчаюцца звычайна адзін за адным.

Чарнавік (черновик) — чарнавы накід, тэкст, рукапіс чаго-небудзь.

Роднасныя словы:

Чыстка, чысты, чысцейшы, чысцець.

Чаргаванне, чаргаваць, чарговасць, чарговы.

Калі мы так гаворым:

• У першуго чаргу — перш за ўсё, неадкладна.

• У сваю чаргу — са свайго боку, у адказ; адпаведна.

Неба пад намі было незвычайнай чысціні. (Э. Агняцвет)

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць цвёрдыя гукі (I варыянт); мяккія гукі (II варыянт).

— Падбярыце да выдзеленых слоў сінонімы, антонімы.

— Перакладзіце сказ на рускую мову.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа з падручнікам

Практ. 116, с. 62

Правіла на ст. 63

VIІ. Фізкультхвілінка

(Можна выразаць з паперы сняжынкі.)

— Што за цуд?

Ляціць зімою

матылькоў бялготкі рой.

(Кружацца на месцы ў адзін бок, потым

у другі і адначасова машуць кісцямі рук.)

А ў дварах — дзіцячы смех.

Падае ціха снег!

(Паступова апускаюць рукі

і садзяцца на кукішкі.)

Скачуць дзеці

Шум і смех.

У камы качаюць снег.

I з вясёлаю ўсмешкай

Б’юць адзін другога снежкай.

(Скачкі, рух, кідкі.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 117, с. 63

Слоўнікавае слова: чысціня

Практ. 118, с. 63

Практ. 119, с. 63

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Якая работа вас зацікавіла больш за ўсё? Чаму?

— Дзе сустрэліся цяжкасці?

— Дайце ацэнку сваёй працы. (Адказы дзяцей.)

— Рабяты, вы працавалі добра. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 120, с. 64, правіла

Канспекты ўрокаў у школе

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Антонімы (2)

Развіццё пісьмовага маўлення. Навучальны пераказ

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика