Беларуская мова. 3 клас. Антонімы (1)

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

3 клас антонімы

Тэма урока: Антонімы

Мэты урока:

1. Даць паняцце антонімаў як слоў, супрацьлеглых па значэнні;

2. Садзейнічаць авалоданню тэарэтычным матэрыялам у працэсе актыўнай моўнай і мысліцельнай дзейнасці;

3. Выпрацоўваць уменне пераадольваць цяжкасці ў рабоце.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

— Мы старанныя, уважлівыя, будзем добра працаваць, падтрымліваць адзін аднаго.

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Прачытайце спалучэнні, якія ў вас атрымаліся.

III. Арфаграфічная размінка

К..стрычнік барваю

Прыбра..

Дубы, ..сіны

I р..бінкі;

Лісты ён з дрэ..

П..р..скідаў

На (у,ў)злескі,

Ву..кія сц..ж..нкі.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

— Назавіце словы, якія ўжыты ў пераносным значэнні.

— Назавіце словы, у якіх усе зычпыя гукі цвёрдыя.

IV. Чыстапісанне

Ч чч Чч

чысціня         чарга          чарнавік

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Чысціня (чистота) — уласцівасць і стан чыстага.

Чарга (очередь) — пэўны парадак, паслядоўнасць у адбыванні чаго-небудзь; група людзей, якія чакаюць атрымання чаго-небудзь у парадку чаргаванасці і размяшчаюцца звычайна адзін за адным.

Чарнавік (черновик) — чарнавы накід, тэкст, рукапіс чаго-небудзь.

Роднасныя словы:

Чыстка, чысты, чысцейшы, чысцець.

Чаргаванне, чаргаваць, чарговасць, чарговы.

Калі мы так гаворым:

• У першуго чаргу — перш за ўсё, неадкладна.

• У сваю чаргу — са свайго боку, у адказ; адпаведна.

Неба пад намі было незвычайнай чысціні. (Э. Агняцвет)

— Падкрэсліце літары, якія абазначаюць цвёрдыя гукі (I варыянт); мяккія гукі (II варыянт).

— Падбярыце да выдзеленых слоў сінонімы, антонімы.

— Перакладзіце сказ на рускую мову.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа з падручнікам

Практ. 116, с. 62

Правіла на ст. 63

VIІ. Фізкультхвілінка

(Можна выразаць з паперы сняжынкі.)

— Што за цуд?

Ляціць зімою

матылькоў бялготкі рой.

(Кружацца на месцы ў адзін бок, потым

у другі і адначасова машуць кісцямі рук.)

А ў дварах — дзіцячы смех.

Падае ціха снег!

(Паступова апускаюць рукі

і садзяцца на кукішкі.)

Скачуць дзеці

Шум і смех.

У камы качаюць снег.

I з вясёлаю ўсмешкай

Б’юць адзін другога снежкай.

(Скачкі, рух, кідкі.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 117, с. 63

Слоўнікавае слова: чысціня

Практ. 118, с. 63

Практ. 119, с. 63

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Якая работа вас зацікавіла больш за ўсё? Чаму?

— Дзе сустрэліся цяжкасці?

— Дайце ацэнку сваёй працы. (Адказы дзяцей.)

— Рабяты, вы працавалі добра. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 120, с. 64, правіла

Канспекты ўрокаў у школе

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Антонімы (2)

Развіццё пісьмовага маўлення. Навучальны пераказ

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика