Беларуская мова. 3 клас. Канчатак слова. Агульнае паняцце аб нулявым канчатку

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

нулявы канчатак

Тэма урока: Канчатак слова. Агульнае паняцце аб нулявым канчатку

Мэты урока:

1.Вучыць вызначаць канчатак у слове, змяняць канчатак у слове адпаведна граматычнай задачы, фарміраваць агульнае ўяўленне пра нулявы канчатак;

2. Вызначыць ролю канчатка для сувязі слоў у сказе, вучыць вызначаць канчатак у слове;

3. Прывіваць любоў да роднай мовы, вучыць узаемадапамозе, арганізаванасці.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Які загаловак прыдумалі?

— Зачытайце апавяданне.

III. Арфаграфічная размінка

— Ты з якіх з..мель,

П..л..саты чмель?

Можа, з (А, а)фрыкі,

3 саванны,

Дзе ж..рафы-веліканы,

Ці з пустыні,

Дзе бураны

Нам..лі п..скоў барханы?

— Не, адтуль я,

Дзе ў з..ры

Кожнай раніцай

Б..ры.

К. Цвірка

— Устаўце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

— Вызначце корань і канчатак у выдзеленых словах.

— Якія сказы па мэце выказвання выкарыстаны ў гэтым вершы?

IV. Чыстапісанне

шчупак          шчака                шчуплы

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Шчупак (щука) — драпежная рыба з доўгім выцягнутым тулавам, вялікай сплюснутай галавой, якая жыве ў рэках і азёрах.

Шчака (щека) — частка твару ад скулы да ніжняй сківіцы.

Шчуплы — мізерны, слабы, худы.

Роднасныя словы:

Шчупачок, шчупачыны, шчупачышча, шчупаковы.

Шчакасты, шчочка, шчочны.

Шчупленькі.

Увядзенне слова ў словазлучэнне:

Шчупак (які?)злосны, драпежны, хітры, пражэрлівы.

Шчупак (што робіць?) сочыць, палюе, плыве, пільнуе.

Пільнуе маленькую рыбку пражэрлівы …, тузануўся паплавок, і над вадой паказалася галава …

Р..чка, сажалка, р..ка

Добра знаю..ь шчупака.

ён плыве за ..сіх шп..рчэй,

Ры..кам гора: не ўц..чэш.

М. Скрыпка

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Вызначце галоўныя члены сказа.

— У выдзеленых словах абазначце корань і канчатак.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Замацаванне

Практ. 60, с. 35

Практ. 61, с. 36

VIІ. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 62, с. 36

Практ. 63, с. 37 вусна

Практ. 64, с. 37

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Якую ацэнку дасце сваёй працы?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 65, с. 37

Распрацоўкі ўрокаў тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Прыстаўка

Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика