Беларуская мова. 3 клас. Канчатак слова. Агульнае паняцце аб нулявым канчатку

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

нулявы канчатак

Тэма урока: Канчатак слова. Агульнае паняцце аб нулявым канчатку

Мэты урока:

1.Вучыць вызначаць канчатак у слове, змяняць канчатак у слове адпаведна граматычнай задачы, фарміраваць агульнае ўяўленне пра нулявы канчатак;

2. Вызначыць ролю канчатка для сувязі слоў у сказе, вучыць вызначаць канчатак у слове;

3. Прывіваць любоў да роднай мовы, вучыць узаемадапамозе, арганізаванасці.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Які загаловак прыдумалі?

— Зачытайце апавяданне.

III. Арфаграфічная размінка

— Ты з якіх з..мель,

П..л..саты чмель?

Можа, з (А, а)фрыкі,

3 саванны,

Дзе ж..рафы-веліканы,

Ці з пустыні,

Дзе бураны

Нам..лі п..скоў барханы?

— Не, адтуль я,

Дзе ў з..ры

Кожнай раніцай

Б..ры.

К. Цвірка

— Устаўце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі.

— Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў.

— Вызначце корань і канчатак у выдзеленых словах.

— Якія сказы па мэце выказвання выкарыстаны ў гэтым вершы?

IV. Чыстапісанне

шчупак          шчака                шчуплы

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Шчупак (щука) — драпежная рыба з доўгім выцягнутым тулавам, вялікай сплюснутай галавой, якая жыве ў рэках і азёрах.

Шчака (щека) — частка твару ад скулы да ніжняй сківіцы.

Шчуплы — мізерны, слабы, худы.

Роднасныя словы:

Шчупачок, шчупачыны, шчупачышча, шчупаковы.

Шчакасты, шчочка, шчочны.

Шчупленькі.

Увядзенне слова ў словазлучэнне:

Шчупак (які?)злосны, драпежны, хітры, пражэрлівы.

Шчупак (што робіць?) сочыць, палюе, плыве, пільнуе.

Пільнуе маленькую рыбку пражэрлівы …, тузануўся паплавок, і над вадой паказалася галава …

Р..чка, сажалка, р..ка

Добра знаю..ь шчупака.

ён плыве за ..сіх шп..рчэй,

Ры..кам гора: не ўц..чэш.

М. Скрыпка

— Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

— Вызначце галоўныя члены сказа.

— У выдзеленых словах абазначце корань і канчатак.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Замацаванне

Практ. 60, с. 35

Практ. 61, с. 36

VIІ. Фізкультхвілінка

А мы грушу пасадзілі,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша прымецца,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша расце, расце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо груша цвіце, цвіце,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара трэсці,

Топ-хлоп, топ-хлоп,

А ўжо грушу пара есці!

Топ-хлоп, топ-хлоп.

(Імітацыя рухаў.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 62, с. 36

Практ. 63, с. 37 вусна

Практ. 64, с. 37

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Ці цяжка было вам працаваць на ўроку?

— Якую ацэнку дасце сваёй працы?

— Вы ўсе стараліся працаваць. Малайцы!

X. Дамашняе заданне

Практ. 65, с. 37

Распрацоўкі ўрокаў тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Прыстаўка

Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика