3 клас. Беларуская мова. Корань слова. Роднасныя (аднакаранёвыя) словы. Правапіс галосных і зычных літар у корані слова

План канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

тэма корань слова

Тэма урока: Корань слова. Роднасныя (аднакаранёвыя) словы. Правапіс галосных і зычных літар у корані слова

Мэты урока:

1. Практыкаваць у правільным напісанні галосных і зычных у корані слова;

2. Вучыць выяўляць аднакаранёвыя словы ў тэксце;

3. Узбагачаць слоўнікавы запас дзяцей.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

– Якія сказы атрымаліся?

III. Арфаграфічная размінка

Лес,

Л…сок,

Л..сочак,

Лекавы настой…

Пахне ч..б..рочак

Пад густой с.сной.

Цёплы

Ліпень

Крочы..ь ціха

Па з..млі.

Ласкава ш..поча

Ве..ер у га..і.

А. Дзеружынскі

— Устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце свой выбар.

— Падбярыце аднакаранёвыя словы да выдзеленых слоў.

— Знайдзіце ў вершы роднасныя словы, вызначце у іх корань.

— Назавіце словы, у якіх больш літар, чым гукаў.

— У другім, трэцім, чацвёртым сказах вызначце галоўныя члены.

IV. Чыстапісанне

ручай               рухацца               ралля

Тлумачэнне сэнсу слоў:

Ручай (ручей) — невялікі вадзяны паток, утвораны выхадам на паверхню падземных вод або сцекам дажджавых ці снегавых вод.

Рухацца (двигаться) — перамяшчацца, перасоўвацца.

Ралля — узаранае поле, узараная глеба.

Роднасныя словы:

Ручаёк, ручаёвы, ручаінка.

Рух, рухаць, рухаючы, рухлівасць, рухлівы.

Цераз поле,

Цераз гай Цёк,

Цурчаў ручай.

А. Дзеружынскі

— Падбярыце да выдзеленых слоў аднакаранёвыя словы, выдзеліце у іх корань.

— Назавіце словы-сінонімы.

V. Паведамленне тэмы ўрока

VІ. Работа над тэмай урока

Практ. 49, с. 30

Практ. 50, с. 31 (вусна)

VIІ. Фізкультхвілінка

Раз-два-тры-чатыры —

(Дзеці крочаць на месцы.)

Коцік вушкі натапырыў.

(Крочаць, паказваюць вушкі коціка.)

Ідзе з лесу воўк, воўк,

I зубамі шчоўк, шчоўк.

(Ідуць паходкай воўка, раскрываюць рот

на словы «шчоўк, шчоўк» —

можна I вымаўляць гэтыя словы.)

Мы схаваліся ў кусты:

Коцік, я, і ты, і мы.

(Прысядаюць на кукішкі і лічаць,

 паказваючы на кожнага рукой.)

Ты ж, ваўчына, пачакай,

Як схаваемся — шукай.

(Паграджаюць пальчыкам, на слова

«шукай» нахіляюць галаву на рукі.)

VIIІ. Замацаванне

Практ. 51, с. 31

Практ. 52, с. 31

Практ. 53, с. 32

IX. Вынік урока. Рэфлексія

— Што вас зацікавіла на ўроку?

— Ці не стаміліся?

— Як вы ацэніце сваю працу?

— Мне спадабалася, як вы працавалі.

Х. Дамашняе заданне

Практ. 54, с. 32

Усе ўрокі ў пачатковай школе тут!

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Канчатак і яго роля ў сувязі слоў

Канчатак слова. Агульнае паняцце аб нулявым канчатку

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика