Канспект урока. 1 клас. Гукі п-п’. Літары П п

Канспект урока. 1 клас. Гукі п-п'. Літары П п

Канспект урока по тэме: Гукі п-п’. Літары П п

Мэты:

— пазнаёміць дзяцей з гукамі п-п’ і іх граматычным выражэннем — літарамі П п;

— развіваць і ўзбагачаць мову вучняў.

Ход урока:

1. Арганізацыйны момант

2. Паўтарэнне

— З чаго складаецца слова? (з гукаў)

— На якія дзве групы падзяляюцца гукі беларускай мовы? (на галосныя і зычныя)

— Якія бываюць зычныя гукі? (цвёрдыя і мяккія)

— Адгадайце загадку:

Дом ён носіць на спіне,

А як хто яго кране,

Ён адразу — у дамок!

Свае дзверы — на замок! (Слімак)

— Вызначце першы гук у слове слімак. Які гэта гук — галосны ці зычны?

— Ахарактарызуйце зычны гук с’.

— Які гук-браток у гука с’?

— Што агульнае ў гукаў с-с’? (зычныя, глухія)

— Што іх адрознівае? (гук с — цвёрды, гук с’ — мяккі)

3. Новы матэрыял

— Ёсць кнігі, тэксты, у якіх усе словы пачыраюцца з літары П. А я раскажу вам маленькае апавяданне пра пеўня. Усе словы тут пачынаюцца з гукаў п-п’.

Пайшоў певень пагуляць. Прайшоўся па полі. Падзёўб проса. Паспрабаваў пшаніцу. Пычысціў перыйкі. Патаптаўся.

Паглядзеў — поўдзень!

— Пара, — пракукарэкаў певень. — Пайду пасплю.

— Спадабалася вам маё апавяданне?

— А хто герой у ім? (певень)

— Які першы гук у слове певень?

— Які гэта гук — галосны ці зычны, цвёрды ці мяккі, цвёрды ці глухі?

— Знайдзіце ў Буквары прадмет, у слове-назве каторага можна знайсці гука-братка гука п’.

— Дзеці, калі вожык ходзіць, як ён пыхкае? (пых-пых-пых)

— Як пішчаць птушаняты? (пі-пі-пі)

— Ці заўважылі вы адрозненне ў вымаўленні першых гукаў?

— У Буквары разгледзім літары, якімі абазначаюцца гэтыя гукі.

П стаіць, як перакладзіна:

На дзве палкі трэцяя пакладзена.

— Паглядзім на малюнак у Буквары. Назавіце мне прадметы, якія пачынаюцца з гука п (п’).

Настаўнік задае пытанні па малюнку.

— Складзіце апавяданне па малюнку. Хто паспрабуе? Я пачну, а вы прадоўжыце.

— Дадзім нашаму апавяданню загаловак.

— Я буду называць словы. Калі я вымаўлю слова з пачатковым гукам п, пляскайце у далоні.

пярына

падушка

пакрывала

певень

конь

пастух

пінгвін

паштальён

— А цяпер я даю слова, а вы адразу называеце пачатковы гук.

Паліна

Паўліна

Пеця

Павел

пісьмо

пшаніца

прадукты

пісаць

поле

парог

4. Абагульненне

— На што падобна літара П?

— Якія гукі абазначае літара П?

— Вывучым скарагаворку:

Сіма клікала Паўліна,

Ад пеўня ўцякала Зіна.

— Назавіце словы са скарагаворкі, якія пачынаюцца з гукаў п-п’.

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика